ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Pavel Filip: "Doar cu eforturi comune vom reuși să asigurăm în R. Moldova o societate informațională dezvoltată"

12:50 | 13.03.2015 Categorie: Societate

Interviu acordat AIS MOLDPRES de către Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Întrebare: Dle ministru, ținînd cont de faptul că nu sînteți un novice la MTIC, în componența noului Guvern  pentru ce veți pleda? Care sînt proiectele pe care îşi va axa activitatea ministerul?

Răspuns: Mandatul actual al Guvernului va fi marcat, fără doar și poate, de aplicarea prevederilor Acordului de Asociere R. Moldova –Uniunea Europeană. Avem obligațiuni și responsabilităţi clare în fața cetățenilor pe care trebuie să le onorăm. Personal voi pleda pentru continuarea reformelor pe calea integrării europene a Republicii Moldova și finalizarea proiectelor ambițioase pe care le-am început la minister. Voi menționa aici implementarea Strategiei Naționale Moldova Digitală 2020,care are menirea să asigure o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării. 

Un document important pe care ne vom axa în activitatea ministerială este Strategia de creștere a competitivității sectorului IT, care urmează să asigure un climat cît mai favorabil pentru profesioniștii și antreprenorii din acest domeniu. Venim cu o abordare inovativă și propunem crearea parcurilor IT virtuale, la care antreprenorii vor putea activa din oficiu. Principala noutate se referă la introducerea unui impozit unic din vînzări. Parcurile IT vor oferi rezidenților reguli clare de activitate, un sistem fiscal ușor de administrat, infrastructura necesară și previzibilitatea controalelor, nu mai des decît o dată la trei ani. O altă direcție căreia îi vom acorda o atenție sporită ține de asigurarea securității cibernetice. În acest sens, ne vom concentra efortul asupra elaborării și promovării Programului de asigurare a securității cibernetice a R. Moldova, punînd accent pe măsurile de creare a cadrului instituțional, legislativ și tehnologic, de informare a populației și a mediului de afaceri.

De asemenea, în anul curent urmează să fie realizată tranziția la televiziunea digitală terestră. Astfel, telespectatorii vor beneficia de o calitate mai bună a imaginii în toate zonele de recepție, inclusiv în localitățile rurale, și de posibilitatea de a viziona mai multe programe. Printre prioritățile anului în curs este și implementarea Serviciului Național Unic de Urgență 112, care va spori securitatea cetățenilor în situații critice prin utilizarea posibilităților oferite de comunicațiile electronice. Acestea și alte proiecte vor marca anul 2015.

Î.: Pe parcursul ultimilor ani, întreprinderile din subordinea MTIC au lansat mai multe proiecte şi servicii. Ne putem aştepta la noutăţi în acest sens în viitorul apropiat?

R.: Întotdeauna am pledat pentru diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației de întreprinderile din subordinea MTIC, astfel încît acestea să fie confortabile cetățeanului. În 2014 ÎS ”Poșta Moldovei” a lansat serviciul de transferuri bănești din Italia, Portugalia și Polonia. Pînă în prezent cetățenii moldoveni aflați la muncă în Italia au transferat acasă prin intermediul oficiilor poștale peste un miliard  de euro. Banii ajung în aceiași zi și un plus foarte mare este că cetățenii își ridică banii la oficiul poștal în localitatea unde trăiesc, nu mai trebuie să meargă în centrul raional sau să vină la Chișinău la bancă. În acest an, "Poșta Moldovei" planifică să încheie acorduri pentru efectuarea transferurilor bănești cu România și Spania, iar proiecte comune cu Israel şi Letonia se află în regim de testare. Ne dorim să semnăm un asemenea acord cu Federația Rusă, unde se află mulți concetățeni de-ai noștri, dar și cu alte țări.

În acest an urmează a fi implementat un serviciu numit „Portofelul mobil”. Proiectul este realizat în parteneriat cu „Le Groupe La Poste” din Franţa. Acest serviciu va oferi cetățenilor posibilitatea de a efectua plățile on-line, cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil. Planificăm să extindem în continuare serviciile electronice oferite deținătorilor de buletin de identitate electronic. În scurt timp, ei vor putea accesa online serviciile integrate cu platforma guvernamentală MSign, care vor permite întocmirea actelor juridice în format electronic: depunerea declarațiilor fiscale şi serviciul e-Factura, raportarea online privind contribuțiile asigurărilor medicale şi sociale obligatorii de stat, comanda duplicatelor actelor de stare civilă și alte servicii.

Î.: În noul mandat cum vedeţi dezvoltarea relațiilor de colaborare externă ale ministerului?

R.: Comunicațiile și tehnologiile informaționale reprezintă prin excelență o activitate internațională, care presupune interacțiune între state. Sîntem parte la diverse organisme, iniţiative şi proiecte din domeniu, atît la nivel de organizaţii internaţionale, cît şi la nivel regional şi bilateral. Printre principalele organizații interguvernamentale din domeniul telecomunicațiilor la care participăm este Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Poștală Universală, Conferința Europeană a administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor.

Totodată, impulsionarea colaborării externe pe dimensiunea TIC constă în asigurarea dezvoltării durabile a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru beneficiul tuturor cetăţenilor, prin promovarea politicilor de rigoare. Scopul de bază constă în crearea oportunităţilor de afaceri şi încurajarea investiţiilor în domeniul TIC prin promovarea politicilor de liberalizare şi creare a condiţiilor necesare pentru edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale.

Î.: Dat fiind faptul că în subordinea MTIC sînt întreprinderi care prestează servicii contra plată, ce intenţionaţi să faceţi în continuare pentru combaterea corupţiei în aceste structuri?

R.: Pentru dezrădăcinarea corupției și a birocrației au fost întreprinse mai mult acțiuni. În primul rînd, au fost excluse procedurile birocratice la perfectarea actelor de identitate. Oamenii nu mai trebuie să prezinte certificatele de stare civilă sau livretul militar de fiecare dată cînd își reînnoiesc buletinul sau pașaportul. Pentru lichidarea rîndurilor la secțiile de evidență și documentare a populației a fost optimizată activitatea acestora. Acum toate secțiile lucrează fără pauză de masă, iar Biroul Centru din Chișinău și birourile din Bălți și Comrat activează și în ziua de duminică.

Pentru excluderea corupției în procesul de obținere a permisului auto au fost inițiate un șir de reforme: a fost revizuit principiul de deservire teritorială, numărul secțiilor de examinare a fost redus de la 36 la 17, toate birourile şi automobilele pentru proba practică sînt dotate cu sisteme de monitorizare audio/video. Factorul uman însă nu poate fi exclus definitiv. Și aici trebuie să ne unim cu toții eforturile, or, atunci cînd există tentative de corupere, să raportăm aceste situații, iar organele de drept să ia măsurile de rigoare.

Î.: Ce vă mulțumește cel mai mult în activitatea MTIC şi unde găsiţi că este loc şi de mai bine?

R.: Cred că politicile și proiectele pe care le-am elaborat și promovat în Guvern și Parlament sînt niște documente foarte bune, utile și necesare pentru societate, iar acum trebuie să ne concentrăm pe implementarea acestora. Consider că ne-a reușit să consolidăm o echipă bună la MTIC. Este o simbioză între persoanele care activează de mai mult timp în sector și tinerii cu viziuni mai proaspete. Acest segment este specific – schimbările se produc rapid și trebuie anticipate multe lucruri.

În același timp, pentru realizarea obiectivelor majore propuse în Strategia Moldova Digitală 2020, precum  și în alte documente de politici importante, este necesar să contribuie toate instituțiile statului, conform  competenței. Doar cu eforturi comune vom reuși să asigurăm formarea în R. Moldova a unei societăți informaționale dezvoltate, care să pună realizările sectorului TIC în serviciul cetățeanului.

Vă mulţumim şi vă dorim succes în continuare.

Pavel Filip este născut la 10 aprilie 1966, în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni. Studii: Institutul Politehnic din Chişinău, Institutul Internaţional de Management. În diferite perioade a deţinut funcţiile de director general al SA „Bucuria” şi SA „TUTUN-CTC”. În prezent este la al treilea mandat de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Căsătorit, doi copii.

(Reporter L. Grubîi, editor A. Răileanu)

img15001687

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!