ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Discursul Prim-ministrului Pavel Filip în Parlament privind implementarea Programului de activitate a Guvernului pentru anul 2016

14:02 | 26.05.2017 Categorie: Oficial

Domnule Președinte al Parlamentului, doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență,

Am dorit să vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta un raport de activitate a Guvernului pentru anul 2016, în conformitate cu legea și Regulamentul Parlamentului, pentru a avea și un dialog pe marginea acestui raport. Aș vrea încă de la început să remarc buna colaborare pe care am avut-o cu Parlamentul și să vă mulțumesc în numele cabinetului pe care îl conduc pentru sprijinul acordat în activitatea noastră, în special în ceea ce ține de pachetul de reforme votat, care ne-a permis semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, dar, cel mai important, ne-a ajutat să securizăm sectorul bancar. De asemenea, menționez sprijinul politic consistent acordat Guvernului de către coaliția majoritară, care ne-a permis să lucrăm eficient, stînd departe de dezbaterile politice și concentrîndu-ne pe reforme.

Aș vrea să remarc încă de la început și sprijinul consistent pe care l-am avut de la partenerii noștri de dezvoltare, colaborarea bună cu mai multe organizații ale societății civile, precum și cu experți din țară și din străinătate. Am avut colaborări constructive și cu unii deputați din opoziție, mi-aș dori mai multe astfel de colaborări și discuții cu reprezentanții opoziției, sînt deschis să preiau în activitatea Guvernului ideile bune și să le implementez. Pînă la urmă, dincolo de politică, de polemici, declarații, interesul nostru ar trebui să fie unul comun, indiferent de partidele din care facem parte, acela de a moderniza țara și a crește nivelul de trai al oamenilor. Asta mi-as dori să fie proiectul de țară al tuturor, chiar dacă luptăm să-l dezvoltăm în mod diferit, important este ca scopul să fie acesta și să ajungem la el în cele din urmă.

Stimați deputați,

Dumneavoastră aveți raportul nostru de activitate încă de la sfîrșitul lunii aprilie, ați putut să-l parcurgeți și să vedeți ceea ce s-a făcut în 2016 pe fiecare domeniu de activitate. Dați-mi voie acum să subliniez pe scurt cele mai importante acțiuni guvernamentale, să explic rațiunile și efectele lor și să precizez modul în care ele se încadrează în strategia generală a Guvernului asumată la începutul mandatului. Reamintesc din start faptul că programul nostru de guvernare are la bază implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Planul nostru de țară rămîne integrarea europeană a Moldovei, dezvoltarea şi orientarea ei democratică spre Vest, demers realizat în colaborare cu partenerii noștri de dezvoltare. Ne-am asumat chiar de la preluarea mandatului vectorul european pentru Moldova, iar toate acțiunile noastre au fost gîndite și realizate pornind de la ideea apropierii țării noastre de Uniunea Europeană. În acest sens progresele sînt clare, iar schimbările pozitive – evidente. E de remarcat și faptul că ceea ce am promis ca asumare anuală am și făcut.

Stimată audiență, așa cum ne-am angajat în ianuarie 2016, am acordat o atenție importantă combaterii corupției și îmbunătățirii activității justiției în Republica Moldova. Lucrînd împreună cu Parlamentul, am reușit să promovăm legi necesare și să luăm măsuri pentru întărirea sistemului de justiție. A fost promovată astfel legea cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești (harta judecătorească), a fost introdusă penalizarea severă a fraudelor cu fonduri europene, a fost creată o Autoritate Națională de Integritate și au fost înființate două procuraturi specializate – una pe domeniul anticorupției și alta pe domeniul combaterii criminalității organizate. Noua legislație și noile măsuri introduse au permis organelor de procuratură să-și sporească eficiența. O statistică a ultimilor doi ani arată că din cei peste 1.100 de judecători și procurori din Moldova, 36 au fost judecați și condamnați pentru fapte de corupție. Cu siguranță este un semnal foarte puternic pentru mediul justiției, pentru eforturile de reducere a corupției în acest sector. De asemenea, au avut loc investigații și condamnări inclusiv în mediul politic. Moldova a demonstrat că o justiție reformată devine, pas cu pas, o justiție mai eficientă. M-am bucurat să văd și că încrederea oamenilor în justiție a crescut; e un semnal puternic că sîntem pe calea cea bună.

Activitatea în justiție a fost unul dintre elementele care ne-au permis să recîștigăm încrederea partenerilor de dezvoltare și în special a Uniunii Europene. Nu a fost însă singurul. Moldova a demonstrat pe parcursul întregului an 2016 seriozitate maximă în abordarea relației ei cu UE, iar Foaia de parcurs asumată și implementată anul trecut dovedește foarte clar acest lucru. Trebuie de asemenea notate progresele realizate privind implementarea Acordului de Asociere: aproape trei sferturi din măsurile prevăzute în Planul Național de Acțiuni din 2016 pentru implementarea acestui Acord au fost realizate. Iar un semn foarte clar al progresului înregistrat în relația cu Uniunea Europeană a fost reluarea finanțărilor europene la sfîrșitul anului trecut. De altfel, dinamica foarte bună a relațiilor moldo-europene a fost vizibilă și în schimburile noastre comerciale. 65% din totalul exporturilor moldovenești s-au realizat către UE, cel mai înalt nivel atins vreodată de țară noastră în raport cu blocul comunitar.

În același timp, un succes important al Moldovei în plan extern a fost semnarea unui Program  cu Fondul Monetar Internațional în luna noiembrie a anului trecut. Am reușit ceea ce mulți spuneau că nu vom reuși. Mai mult, ne ținem de acest acord și la fel se țin și partenerii noștri: de curînd, FMI a anunțat aprobarea celei de-a doua tranșe, de 21 de milioane de dolari, din împrumutul obținut din noiembrie. Apropo, modul cum a fost aprobat raportul Fondului Monetar pentru a doua tranșă vorbește clar despre cum realizăm noi condițiile din acest program.  E adevărat că nu putem face minuni în doar un an, dar tot atît de adevărat este că mergem pe calea cea bună.

Onorați membri ai Parlamentului, în anul care a trecut ne-am preocupat să întărim Republica Moldova și cu ajutorul politicilor de securitate și apărare. Menționez aici investițiile în pregătirea militarilor noștri, perfecționarea cadrului legal în domeniul apărării și colaborarea cu UE în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună. Totodată, ca țară neutră, dar aflată la granița NATO, am continuat comunicarea cu partenerii din NATO, cu obiectivul unei înțelegeri reciproce cît mai bune. Reafirm aici că Moldova are nevoie de dialog pe dimensiunea de securitate cu toți actorii relevanți din spațiul nostru geografic. Prioritatea noastră comună trebuie să fie integritatea statului și siguranța cetățenilor. Aici nu e loc de dispută politică, ci doar de respect pentru interesul național.

Am acordat de asemenea o atenție semnificativă obiectivelor de consolidare a statului și de reintegrare a țării. În iunie anul trecut, după o pauză de 2 ani, a fost reluat dialogul în format 5+2 dedicat problemei transnistrene. Am marcat unele progrese, dar rămîn în continuare multe lucruri de făcut pentru apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului. Nu ne pierdem însă nădejdea în rezolvarea conflictului și într-o țară reintegrată. Încurajez buna credință în negocieri, fiindcă numai astfel putem progresa sustenabil. 

Cu siguranță, domeniul economic a înregistrat în 2016 bune progrese și a generat speranțe de revitalizare substanțială în anii care vin. Creșterea economică de peste 4% de anul trecut este o performanță, la fel ca și creșterea exporturilor noastre tot cu 4%. Remarc aici și creșterea spectaculoasă din agricultură – 18% în plus în 2016! Aceste lucruri au mers în paralel cu stabilitatea monedei naționale și cu majorarea cîștigului salarial mediu. Aceste realizări nu au avut loc din senin, dar se datorează măsurilor luate de Guvern. Am luat, după cum ați văzut, măsuri de reducere a birocrației prin reducerea numărului de acte permisive, cu 27%, prin instituirea moratoriului asupra controalelor de stat și îmbunătățirea considerabilă a cadrului legal aferent acestora, prin simplificarea activității de comerț, prin diversificarea instrumentelor de finanțare în folosul întreprinderilor mici și mijlocii, prin introducerea impozitului unic de 7% pentru rezidenții parcurilor IT. Aceste lucruri au oferit mediului de afaceri, atît capitalului local, cît și celui străin, în primul rînd încredere – încredere că se poate dezvolta fără piedici, încredere că are parteneri serioși în instituțiile de stat. Tot în legătură cu dezvoltarea economică trebuie să remarc dinamica pozitivă a activității în zonele economice libere în care producția industrială a crescut cu peste 4%, dar și în parcurile industriale unde producția industrială a crescut cu peste 50%.

Țin să amintesc aici și despre progresele în energetică, Moldova apropriindu-se cu pași rapizi de obiectivul integrării pe piața unică a energiei electrice. De asemenea, am înregistrat progrese și în realizarea gazoductului Ungheni – Chișinău, acest Guvern exprimîndu-și obiectivul de a finaliza proiectul pînă la încheierea mandatului. Alte investiții notabile în infrastructură țin de construcția de locuințe sociale, reușindu-se deja finalizarea unui bloc locativ cu 72 de apartamente în orașul Soroca, dar și începerea construcției altor trei blocuri în Nisporeni, Ialoveni și Leova.

Stimați deputați, Guvernul s-a preocupat în anul 2016 și de modernizarea instituției Poliției, pentru a asigura un grad sporit de siguranță publică. S-a aprobat Strategia pentru dezvoltarea Poliției pe perioada 2016-2020, precum și un Plan de Acțiuni pentru implementare, care își propune modernizarea Poliției după model european. S-au derulat de asemenea investiții semnificative care au crescut capacitatea de intervenție în acest sector, investiții din care amintesc aici dotarea cu autospeciale pentru intervenții de urgență sau procurarea de laboratoare mobile pentru cercetarea accidentelor rutiere.

Ne-a preocupat în primul an de guvernare să eficientizăm administrația publică și să demarăm reforma acesteia. Așa cum am subliniat, reforma trebuie să înceapă de la Guvern, de aceea am realizat întîi reforma Cancelariei de Stat, iar în vederea asistării Guvernului în implementarea reformelor a fost instituit Centrul pentru implementarea reformelor. Menționez, de asemenea, crearea Agenției Serviciilor Publice, care înglobează prestarea serviciilor publice în baza principiului ”ghişeului unic” prin fuzionarea a cinci entități juridice: ÎS ”Centrul Resurselor Informaţionale de Stat (CRIS) ”Registru”, Camera de Licenţiere, Camera Înregistrării de Stat, ÎS Cadastru şi Serviciul Stare Civilă.

Vă asigur că vom continua cu reforma Guvernului. Vom veni curînd în fața dumneavoastră cu o nouă structură a Guvernului. Nu mai este timp de amînări, doamnelor și domnilor! De asemenea, în curînd vom aplica reforma deja legiferată în domeniul controalelor de stat și vom reduce instituțiile de control de la 58 pînă la 18. Acestea sînt pînă la urmă chestiuni de disciplină și eficiență, iar statul trebuie să se conducă după aceste principii în toate domeniile. Am căutat să demonstrăm această abordare și în domeniul bugetar, reușind să venim încă din decembrie 2016 cu proiectul de buget pentru anul 2017. Nu se întîmpla așa pînă acum, dar noi dorim să impunem acest bun obicei pentru viitor. Reforma administrației centrale precum și a celei locale sînt esențiale anul acesta.

Doresc să menționez aici încă o zonă în care am promovat reforma – este vorba despre FISC. Eforturile făcute pe parcursul anului 2016 s-a văzut în acest an, cînd am anunțat reorganizarea activității fiscale începînd cu 1 aprilie curent în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Aceste eforturi au avut loc simultan cu creșterea colectărilor de impozite și taxe, veniturile fiscale crescînd cu 11% în 2016 față de 2015. Remarc faptul că și Serviciul Vamal a înregistrat o colectare mai bună a veniturilor – cu 10% mai mult în 2016 față de 2015, ceea ce înseamnă 1,6 miliarde de lei în plus pentru buget.

Stimată audiență, Guvernul pe care-l conduc s-a manifestat activ și în domeniul politicilor de mediu. Ne-am preocupat de pildă de atragerea de fonduri în vederea proiectelor de alimentare cu apă în nordul țării, respectiv în zona de centru a țării. În același timp, a fost finalizat un proiect pentru alimentare cu apă în raionul Nisporeni. Pentru a proteja bazinul hidrografic al țării, s-a interzis extragerea nisipiului și prundișurilor din Prut și Nistru, iar pentru a proteja pădurile Moldovei au fost interzise exportul de lemn brut și darea în arendă a pădurilor, respectiv s-a legiferat un regim mult mai sever pentru construcțiile în pădurile aflate în proprietatea statului. În domeniul mediului ambiant, astfel de acțiuni sînt necesare și urmează linia politicilor de mediu din țările Uniunii Europene.

Stimați deputați,

Prezentarea unui raport de guvernare nu poate lăsa deoparte eforturile din domeniul politicilor sociale. Dincolo de cifre, de calcule cu plus și minus și strategii, importanți sînt oamenii și traiul lor. Guvernăm pentru oameni, nu de dragul guvernării. Aceste lucruri au stat permanent în atenția noastră, fiindcă înainte de venirea acestui guvern exista perspectiva foarte îngrijorătoare de a-și onora obligațiile sociale față de cetățeni. Menționez în primul rînd faptul că la 1 aprilie 2016 am reușit indexarea pensiilor cu 10%; o indexare am reușit și în primăvara acestui an. De asemenea, anul trecut la 1 mai am majorat salariul minim garantat în sectorul real de la 1900 lei la 2100 lei - și din nou, am realizat o majorare asemănătoare și în acest an. Am continuat să acordăm plăți de ajutor social și vreau să vă informez că peste 90.000 de familii moldovene au beneficiat de astfel de plăți; la acestea se adaugă aproape 200.000 de familii care au primit sprijin pentru sezonul rece al anului. Am reușit în 2016 nu doar să dăm mai mulți bani, dar și să îmbunătățim sistemul de asistență socială. Vă informez astfel despre conceptul reformei sistemului de determinare a dizabilităților, despre introducerea unor modificări în sensul susținerii egalității de gen, despre îmbunătățirea mecanismului de protecție a victimelor violențelor domestice. O familie din Moldova trebuie să trăiască decent și să aibă parte de respect și protecție.

Un aspect foarte important în sectorul politicilor sociale este reforma pensiilor, care a început deja și despre care vom continua să vorbim pe măsură ce etapele prevăzute se implementează. Această reformă era absolut necesară și îmi pare bine că guvernul pe care-l conduc a reușit să facă ce trebuie pentru țară și în acest domeniu. 

Doamnelor și domnilor, politicile din domeniul educației au urmărit finanțarea mai bună a sectorului, inclusiv a personalului didactic. Vreau să menționez aici creșterea salariilor în educație cu aproape 9%, majorarea cu 50% a indemnizațiilor unice acordate cadrelor didactice în primii 3 ani de activitate și creșterea burselor pentru studenții de la facultățile cu profil pedagogic. Știu că sîntem încă departe de ceea ce-și doresc și merită pedagogii noștri, dar ne străduim să înaintăm. În același timp, am căutat să susținem baza materială a educației naționale, atît prin eforturi proprii, cît și cu sprijinul partenerilor externi, în primul rînd Banca Mondială și Guvernul României. A avut loc renovarea unor școli și am pregătit proiectele de renovare a unui număr important de grădinițe.

În privința sectorului de îngrijire a sănătății, voi enunța în primul rînd reușita Guvernului de a determina scăderea semnificativă, cu 40%, a prețurilor la un număr important de medicamente din farmacii. Această realizate din octombrie anul trecut a avut un efect pozitiv, mai mare sau mai mic, asupra bugetelor familiilor din întreaga țară. Mai mult, am dublat numărul medicamentelor eliberate în regim compensat, de la 67 la 134, și am extins lista beneficiarilor copii, introducînd în schemele de compensare copiii de la 5 la 18 ani, anterior neincluși. Menționez de asemenea creșterea salariilor în medicină cu 20% în medie, este genul de efort pe care sîntem obligați să-l facem și în anii care vin. 

Aș remarca în continuare eforturile meritorii făcute în domeniile cultural, al tineretului și sportului, al relațiilor cu diaspora și cu minoritățile naționale. Ministerul Culturii a fost activ în organizarea de manifestări specifice cu participare internă și internațională, reușind în același timp, cu resurse proprii și cu sprijin extern, să încheie restaurarea Muzeului Național de Artă, să înceapă renovarea Sălii cu Orgă din Chișinău sau a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. E de apreciat de asemenea faptul că Ministerul Tineretului și Sportului s-a străduit să implice cît mai multe organizații neguvernamentale în proiectele proprii, reușind să includă sute de mii de tineri printre beneficiarii direcți și indirecți ai unor astfel de activități. Consider că legăturile cu diaspora au fost întărite în anul care a trecut, prin manifestări precum Congresul Diasporei, Zilele Diasporei sau Forumul de Afaceri al Diasporei. Guvernul salută astfel de manifestări și va continua să le susțină în format extins. Am lucrat în același timp pentru promovarea dialogului interetnic și a tradițiilor minorităților naționale.

Stimați deputați, ceea ce Guvernul a realizat în 2016 înseamnă mai mult decît efortul unei echipe aflate în fruntea treburilor publice. Desigur, acest efort este important - și de aceea vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colaboratorilor mei miniștri, viceminiștri și angajați din aparatul central, din agențiile guvernamentale, pentru munca realizată. Dar ceea ce s-a făcut în 2016 arată de fapt potențialul Moldovei ca țară. În condiții de stabilitate politică și socială, avînd o direcție clară înainte, lucrînd cu seriozitate, Moldova poate progresa extraordinar.

Aș vrea de asemenea să vă spun că sînt foarte conștient de cît de important este ca rezultatele descrise mai sus să se reflecte cît mai bine în bunăstarea oamenilor. Dar ca asta să se întîmple, trebuie ca mai întîi să facem reforme, să ne modernizăm, lucru pe care l-am început în 2016 și îl vom continua cu ample reforme în acest an. Vă amintiți cum a început activitatea acest guvern în 2016, pe o criză politică totală, într-o țară destabilizată economic și social? Eu îmi amintesc foarte bine, îmi amintesc cum se spunea atunci că nu avem nici o șansă să stabilizăm țara, să deblocăm fondurile europene, să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional. La toate aceste previziuni sumbre noi am răspuns prin rezultate și am reușit. Moldova a reușit să iasă din această criză cumplită și să înceapă o perioadă de reforme profunde care cu siguranță vor contribui la schimbarea la față a țării în viitorul apropiat. Acest lucru se datorează și unora dintre dumneavoastră, cei prezenți în această sală, care ați pus umărul la reușita Moldovei, motiv pentru care țin foarte mult să vă mulțumesc.

Realitatea este că sînt și politicieni care își doreau foarte mult ca Moldova să eșueze, senzația mea este că acești oameni pur și simplu își urăsc țara, îi cunoașteți bine, ei și acum suferă pe Facebook din cauza că nu au reușit să destabilizeze total țara, continuă să caute motive de războaie politice și de zdruncinare a păcii sociale. Moldova a fost însă mai puternică decît acești politicieni și ura lor, Guvernul și-a văzut de treabă și a stat departe de politică, nu a răspuns provocărilor celor care doreau să-i perturbe activitatea. Asta vom continua să facem, stimați deputați și mai departe, să muncim pentru rezultate.

Onorată asistență, închei cu optimism, dar și cu realism. Vă mulțumesc mult pentru atenție!

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!