ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Delimitarea proprietății publice se va face printr-o nouă lege

09:20 | 06.09.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 6 sep. /MOLDPRES/. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi și va prezenta Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind delimitarea proprietății publice, informează MOLDPRES.

Legea reglementează regimul juridic aplicabil proprietăţii publice, competenţele Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în procesul delimitării bunurilor proprietate publică. Prin adoptarea legii respective se urmărește consolidarea cadrului legal în vederea delimitării proprietăţii publice şi asigurării dreptului de proprietate şi folosirii eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi al doilea.

Ministerul Economiei și Infrastructurii constată că legea în vigoare privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor ”reglementează un segment îngust al procesului de delimitare” și nu prevede mecanismul propriu-zis. În majoritatea cazurilor, patrimoniul public nu este înregistrat în Registrul bunurilor imobile în proprietatea statului sau, după caz, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.

În aceste condiții, a devenit necesară revizuirea actualului act legislativ, adoptat în 2007, și adoptarea unei noi legi care specifică responsabilitățile participanților la proces și atribuțiile lor, raporturile ce apar între autoritățile publice centrale și locale, ținând cont de interesul public național și interesul public al comunităților locale. Proiectul stabilește categoriile bunurilor care se atribuie la domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)