ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Guvernul a aprobat modificarea bugetară prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu peste un miliard de lei

16:47 | 04.10.2017 Categorie: Economic

Chişinău, 4 oct. /MOLDPRES/. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de lege privind rectificarea bugetară ce prevede majorarea veniturilor la bugetul public național cu 1 miliard 263 milioane de lei și a cheltuielilor cu 1 miliard 138 milioane de lei. Deficitul bugetului public național se propune să fie redus cu 125 milioane de lei, până la 4.1 miliarde de lei, informează MOLDPRES.

”Rectificarea bugetului este determinată de ajustarea indicatorilor bugetari în conformitate cu veniturile și cheltuielile pe opt luni și estimările pe perioada de până la sfârșitul anului”, a menționat Octavian Armașu, ministru al Finanțelor.

Potrivit modificărilor, încasările din impozite și taxe se majorează cu 2 miliarde 149,6 milioane de lei, la alte venituri - cu 245,7 milioane de lei, iar la granturi se estimează o diminuare de 1 miliard 853,6 milioane de lei, inclusiv 1,5 miliarde pentru susținerea bugetului.

Ministerul Finanțelor se așteaptă la o creștere cu 640 milioane de lei a veniturilor din taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, ca urmare a creșterii mai puternice a importurilor cu 18.1 la sută față de cifra de 9 la sută luată în calcul la elaborarea bugetului, precum și a fluctuației cursului de schimb. Statul va obține din impozitul pe venitul persoanelor juridice încasări cu 534 milioane de lei mai mari decât se preconiza inițial. Accizele la autoturismele importate vor aduce în buget cu 431,1 milioane de lei mai mult decât se planifica, iar taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 342,2 milioane de lei.

Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor notează că față de nouă programe de suport bugetar din partea UE care au fost incluse în bugetul 2017 aprobat, estimările scontate pentru acest an includ doar patru programe pentru care a fost primită confirmarea. Totodată, intrările în cadrul acordului de Asistență macrofinanciară au fost transferate integral pentru anul 2018. Și granturile destinate proiectelor finanţate din surse externe se reduc cu 264,3 milioane de lei, în urma reestimării intrărilor de granturi, în special pentru reabilitarea drumurilor naționale, societății Termoelectrica, modernizarea Căii Ferate și altele.

Cheltuielile în cadrul proiectelor finanţate din surse externe se diminuează cu 20 la sută față de nivelul aprobat în buget. Proiectul prevede majorarea cheltuielilor pentru serviciile de stat cu destinație specială, ordinea publică și securitate națională, protecția mediului, ocrotirea sănătății, educație, cheltuielile de personal, transferurile către bugetele locale, precum și bugetul asigurărilor de stat.

Principalele modificări la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat se operează prin reducerea veniturilor din privatizare cu 94,0 milioane de lei și reducerea sumei împrumuturilor externe cu 2 miliarde 431,3 milioane de  lei, dintre care cu 859,6 milioane de lei din contul împrumuturilor pentru susținerea bugetului și 1 miliard 571,7 milioane de lei din contul împrumuturilor destinate proiectelor finanțate din surse externe.

Conform proiectului, la situaţia din 31 decembrie 2017, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 57 miliarde 363,6 milioane de lei, în scădere cu 5 miliarde 452,3 milioane de lei. În structura datoriei de stat, la finele anului 2017, ponderea datoriei de stat externe va constitui 58,0 la sută, iar a datoriei de stat interne - 42,0 la sută.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)