ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Serviciului Vamal

16:41 | 05.10.2017 Categorie: Comunicate

Chişinău, 5 oct. /MOLDPRES/. 

Cursuri intensive de perfecționare profesională a inspectorilor din prima linie

Serviciul Vamal demarează de astăzi o serie de cursuri de perfecționare profesională a inspectorilor din prima linie, implicați nemijlocit în actul de vămuire. La sesiunile de instruire, preconizate pentru perioada 5 octombrie – 8 decembrie 2017, vor participa circa 600 de inspectori, care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei birouri vamale.

Scopul programului de instruire constă în sporirea competenţei profesionale a colaboratorilor vamali prin actualizarea cunoştinţelor în domeniul administrării vamale, îndeosebi la capitolul operării cu programele informaționale din gestiunea autorității vamale. Necesitatea dezvoltării abilităților de administrare a programelor IT este condiționată și de demersurile întreprinse de Serviciul Vamal în vederea actualizării Sistemului Informațional Integrat Vamal prin integrarea de noi module precum NCTS și Ghișeul Unic sau dezvoltarea substanțială a celor existente: Tranzitul electronic și Managementul criteriilor de risc.

Printre alte subiecte importante incluse în programul de instruire se mai numără: regimurile vamale definitive și suspensive, statutul AEO, procedurile simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale, clasificarea mărfurilor; valoarea în vamă a mărfurilor și corectitudinea de aplicare; procesarea declaraţiilor vamale și a tipizatelor; certificarea și controlul originii mărfurilor etc.

Orele de curs se vor desfășura în săli de studii dotate cu calculatoare, fapt ce va permite exersarea practică privind utilizarea sistemelor informaționale. Cursurile vor fi moderate de formatori din cadrul Aparatului Central, cât și de către specialiști din subdiviziunile teritoriale.

La finele cursului participanții vor susține un test de evaluare a cunoștințelor.