ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Autorității Naționale de Integritate

19:28 | 11.10.2017 Categorie: Comunicate

Chişinău, 11 oct. /MOLDPRES/. 

Autoritatea Națională de Integritate inițiază, la nivel național, procesul de instruire privind completarea declarațiilor on-line

Problema în cauză a fost pusă în discuție, ca prioritară, în cadrul Ședinței de totalizare a activității Autorității Naționale de Integritate pentru perioada trimestrului III al anului în curs, ședință desfășurată la 10 octombrie 2017.

Un alt aspect discutat de efectivul Autorității ține de finalizarea și lansarea procesului de depunere on-line a declarațiilor de avere și interese personale, care, potrivit normelor prevăzute în legislație, urmează a fi implementat din 01.01.2018.

Din momentul intrării în vigoare a pachetului de legi de integritate (de la 01.08.2016) și odată cu reorganizarea instituției, procedură care durează mai bine de paisprezece luni, la Autoritatea Națională de Integritate la moment sunt 180 de solicitări privind efectuarea controalelor de către inspectorii de integritate.

În perioada trimestrului III curent, la ANI au parvenit 24 (total pentru 9 luni curente fiind 96 asemenea sesizări) de la persoane juridice, solicitări care au fost înregistrate în modul stabilit și urmează a fi soluționate de către inspectorii de integritate, după numirea acestora în funcție.

Analiza datelor statistice atestă faptul, că la general, spectrul tematic al solicitărilor abordate atât în petiţiile parvenite de la persoane fizice, cât şi în cele de la persoane juridice, este axat, preponderent, pe identificarea unor încălcări ale regimului juridic al conflictelor de interese.

Necesită de menționat și faptul că, în cele 9 luni ale anului în curs, la Autoritatea Națională de Integritate au fost depuse și procesate 57 650 de declarații. Statistic vorbind, din numărul total al declarațiilor, 53 650 sunt declarații anuale, 2469 depuse la angajare și alte 2131 la eliberarea din funcția publică.

La acest capitol urmează de menționat că în perioada de referință (9 luni 2017) au fost depuse 73 de declarații cu depășirea termenului de depunere, prevăzut de legislație. ”Este cazul de a înregistra toate aceste declarații pentru asigurarea unei reacții adecvate, în condițiile legii, din partea instituțiilor de resort, cât și în adresa instituțiilor subiecții cărora au admis asemenea nereguli, pentru a fi sancționați cei vinovați – faptul dat fiind o încălcare gravă din partea declaranților”, a menționat Președintele ANI, Anatolie Donciu.

Anatolie Donciu a cerut ca responsabilii din instituție să facă claritate la capitolul eliberării, din partea ANI, a certificatelor și a avizelor - numite de integritate, pentru persoanele care candidează la funcții publice. S-a dispus perfectarea anumitor formulare în acest sens, iar pentru anumite cazuri, să fie eliberate informații ample cât privește anumite persoane care au avut Acte de constatare din partea CNI pe perioada anilor precedenți 2013-2016. În acest sens, Anatolie Donciu a cerut perfectarea unui Registru ce ar cuprinde informații totalizatoare la tema dată, cerând de la angajații ANI să acumuleze de la organele cu care s-a conlucrat pe parcursul anilor – CNA, Procuratura Generala, instanțele de judecată - pentru a avea o situație clară în problema dată. De specificat că legislația ce reglementa activitatea CNI nu prevedea acest proces de concentrare a unor asemenea informații finale. Președintele ANI a cerut revizuirea tuturor actelor de constatare ce au fost în gestiunea Comisiei Naționale de Integritate până la 01.11.2017.

Revenind la problema abordată la începutul acestui comunicat, și anume ce ține de instruirea subiecților declarării și a responsabililor pentru aspectul de concentrare și verificare a corectitudinii completării declarațiilor la nivel instituțional, aceștia fiind numiți și colectori, a fost decis că începând de luna curentă să fie inițiate lecții de instruire la sediul ANI, unde să fie invitați, conform unui grafic bine stabilit, colectorii din instituțiile de resort, care vor fi instruiți cum să fie completate corect declarațiile de avere și interese personale on-line de către funcţionarii și demnitarii din țară.

”Vin cu propunerea de a fi purtate discuții cu instituția primordial implicată în procesul dat – Centrul de Transmisiuni Speciale, pentru a fi posibil urgentarea și aprobarea unui Regulament privind eliberarea semnăturilor electronice și crearea bazei de date la nivel național în Republica Moldova”, a mai accentuat Anatolie Donciu.

În context, s-a ajuns la concluzia că, odată cu reorganizarea administrației publice centrale, toți funcționarii, de diferit rang, angajați în instituțiile noi create, vor fi obligați să depună declarații de avere și interese personale, deoarece, aceștia, nu sunt doar reangajați prin transfer, ci transferați în structuri nou create prin fuzionare. ”Astfel, va fi posibil ca toți cei angajați să dea dovadă de atitudine, profesionalism și nu în ultimul rând - de integritate”, a  mai adăugat Donciu.