ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Un raport al Curţii de Conturi a constatat probleme de poluare a aerului

14:07 | 02.12.2017 Categorie: Societate

Chişinău, 2 dec. /MOLDPRES/. În R. Moldova există motive de îngrijorare în ceea ce priveşte calitatea aerului. Despre aceasta a anunţat Curtea de Conturi, în urma examinării în cadrul ședinței publice din săptămâna curentă a Raportului auditului de mediu, relatează MOLDPRES.

„Economia țării noastre este în dezvoltare continuă, iar aerul reprezintă unul din domeniile vulnerabile care poate fi afectat în mod disproporționat de puternic, astfel încât pe lângă beneficiile economice nemijlocit crește și nivelul de poluare. În aceste condiții sănătatea umană și starea mediului ce ne înconjoară sunt puse în pericol”, se indică în raportul Curţii.

Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în R. Moldova, identificate de audit, sunt lipsa unui sistem de management integrat al calității aerului, nearmonizarea cadrului juridic în domeniu cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și degradarea sistemului de monitorizare a calității aerului.

În contextul celor expuse, plenul Curții de Conturi a concluzionat că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt eficiente.

„Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Misiunea de audit al mediului privind calitatea aerului atmosferic a fost inițiată și realizată în premieră, în conformitate cu Programul activității de audit public extern al Curții de Conturi, în vederea evaluării eficienței activității instituțiilor statului implicate în protecția și combaterea poluării aerului în R.  Moldova.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de trei ani de la data publicării Hotărârii Curţii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(Reporter L. Grubîi, editor L. Alcază)

img17009404

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!