ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Autoritatea Națională de Integritate va avea o nouă structură

14:57 | 08.02.2018 Categorie: Politică

Chişinău, 8 feb. /MOLDPRES/. Autoritatea Națională de Integritate /ANI/ va avea o nouă structură şi un efectiv de 76 de angajaţi. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi cu votul majorităţii deputaţilor, comunică MOLDPRES. 

Potrivit deciziei Parlamentului, ANI va avea un corp de inspectori de integritate, care vor verifica declaraţiile de avere a demnitarilor şi câteva subdiviziuni.

Astfel, în cadrul ANI va fi creat Serviciul securitate, audit și control al integrității, subdiviziune ce va realiza măsurile de securitate internă, va asigura promovarea standardelor de calitate în activitatea de control a inspectorilor de integritate și respectarea normelor de etică și de conduită.

De asemenea, serviciul va evalua activitatea inspectorilor de integritate, va gestiona anchetele de serviciu în care aceştia vor fi vizați, precum și va asigura auditul intern al ANI. Tot în atribuțiile subdiviziunii va intra și controlul respectării procesului de distribuire aleatorie a sesizărilor, de accesare a datelor cu caracter personal și a bazelor de date aflate la dispoziția inspectorilor de integritate.

Totodată, la ANI va activa şi Inspectoratul de integritate, care va fi responsabil de controlul averilor, intereselor personale, incompatibilităților și restricțiilor pentru inspectorii ANI. În cadrul ANI vor funcționa şi Direcția evaluarea, prevenirea și implementarea politicilor, Direcția juridică, Direcția resurse umane și documentare și Direcția financiară și administrativă. Pentru asigurarea funcționării și dezvoltării sistemului informațional automatizat E-Integritate se propune crearea Serviciului tehnologii informaționale, iar pentru asigurarea transparenței activității și dezvoltării comunicării va fi format Serviciul cooperare și relații cu publicul.

Potrivit deciziei Legislativului, pentru salarizarea angajaţilor ANI vor fi alocate mijloace financiare din bugetul de stat.

(Reporter A. Zara, editor A. Răileanu)

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!