ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

20:28 | 21.05.2018 Categorie: Comunicate

Declarație de presă privind inițiativa introducerii uniformelor școlare

Chişinău, 21 mai. /MOLDPRES/. Ca urmare a scrisorii deschise publicată pe pagina de Facebook a unui membru al grupului „Părinți Solidari” în adresa ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, care a fost preluată ulterior de mai multe instituții de presă, venim cu următoarele precizări:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a inițiat procedura de consultare a opiniei elevilor, cadrelor didactice și părinților cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare în urma multiplelor sesizări ale comunității educaționale, care au fost adresate în cadrul vizitelor în teritoriu efectuate de către conducerea și angajații instituției. Totodată, menționăm că am recepționat numeroase petiții referitor la problema respectivă, venite din partea părinților și a cadrelor didactice.

Procesul de consultare a opiniei comunității educaționale a respectat principiile de organizare a unui asemenea exercițiu, fiind transparent și informativ, benevol și sigur la riscuri, în așa măsură încât a fost respectat interesul superior al copilului, dar și al altor părți implicate. De acest lucru ne-am convins atunci când am sistematizat datele și am constatat că 292.693 de respondenți au participat în procedura de chestionare, dintre care 282.390 (96.48%) pe suport hârtie și 10.303 ( 3.52%) au completat chestionarul online. Este un număr impunător de respondenți, iar ministerul manifestă o atitudine de respect față de opțiunile tuturor participanților: a celor 81.39% care susțin inițiativa introducerii uniformei, precum și a celor 18.61% care au un alt punct de vedere.

Precizăm că respondenții nu sunt persoane anonime, sunt elevii, cadrele didactice și profesorii din toate unitățile teritorial-administrative din țară. Prin urmare, rezultatele consultării publice sunt mai mult decât reprezentative. Procesarea datelor s-a realizat cu suportul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, care dețin toate chestionarele. Ministerul a sintetizat, la rândul său, toate datele transmise la nivel local și poate oferi informația concretă pentru fiecare raion/municipiu în parte. În acest sens, solicităm să se manifeste respect față de munca colegilor noștri din teritoriu și din cadrul ministerului, precum și față de numărul impunător și opțiunea majorității covârșitoare a respondenților atunci când se fac generalizări sau se vehiculează supoziții.

Credem că este important să menționăm că această inițiativă nu constituie „o nouă reformă în educație”, ci reprezintă expresia voinței unei părți considerabile a societății. După cum a fost specificat și în cadrul briefingului de presă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să ia o decizie în acest sens, dar numai după consultări largi cu reprezentanții comunității educaționale, ai societății civile și cu factorii de decizie.

Menționăm faptul că ministerul, prin orice decizie adoptată, va oferi suportul necesar și va asigura accesul la educație pentru fiecare copil în parte.

În context, mulțumim pentru sesizarea privind afișarea în mai multe instituții de învățământ a unor oferte comerciale. Ministerul va lua măsuri în cazul directorilor instituțiilor care, sub umbrela acestui exercițiu de consultare a opiniei publice, obligă părinții să procure uniforme de la anumiți agenți economici. Reamintim că ministerul încă nu a dat nici o recomandare în acest sens, iar o decizie finală urmează a fi adoptată ulterior.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!