ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 28 din 28 august 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

14:31 | 28.08.2020 Categorie: Oficial

Chişinău, 28 aug. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr. 7, Instrucţiunea privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei COVID19, a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se modifică după cum urmează:

1.1. Punctul 6 se expune în următoarea redacție:

„6. Se va evalua și se va ajusta numărul și orarul de activitate al educatorilor și asistenților de educatori în cadrul grupelor de copii, în scopul realizării eficiente a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.”

1.2. Punctul 9 se expune în următoare redacție:

”9. Pentru realizarea eficientă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, programul de activitate al instituției se va stabili de către administrația instituției de educație timpurie, coordonat cu fondatorul/autoritatea publică locală, cu asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare pentru copii și personalul instituției, alocarea timpului suficient pentru aerisire/ventilare a spațiilor, curățarea și dezinfectarea suprafețelor, inventarului, jucăriilor și a materialelor didactice. Părinților li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme.”

2. Anexa nr. 8, Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituţiei de educaţie timpurie, a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, compartimentul III, Părinți/copii, alineatul 2 se modifică după cum urmează :

„- copilul va fi însoțit, spre și de la instituția de educație timpurie, recomandabil de către una și aceeași persoană, cu vârsta mai mare de 16 ani.”

3. Punctul 9.1 al Anexei, Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID – 19, la Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoare redacție:

”9.1. Transportarea copiilor/însoțitorilor în mijlocul de transport școlar, spre și de la instituția de învățământ, se va organiza la capacitatea numărului de scaune, cu respectarea măsurilor de sănătate publică.”

4. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.

5. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae FURTUNĂ

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!