ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 29 din 7 septembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

14:40 | 07.09.2020 Categorie: Oficial

Chişinău, 7 sep. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Subpunctul 5.4. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează după cum urmează:

„5.4.12. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;

5.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”

2. Subpunctul 5.6. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează după cum urmează:

„5.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;

5.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”

3. Subpunctul 5.6.3. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

„ 5.6.3. Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de  finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative".

4. Punctul 5 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează cu următorul subpunct:

„5.8. Excepție de la prevederile subpunctului 5.7. se stabilește pentru persoanele  care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă și necesită să călătorească din motive de sănătate și umanitare, cu prezentarea documentelor confirmative".

5. Se abrogă punctul 7 din Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

6. Se admite desfășurarea în aer liber a acțiunilor culturale, organizate de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea evenimentelor și acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema, conform Anexei.

7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

8. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Nicolae FURTUNĂ

 

Instrucțiunea privind măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema poate fi accesată la linku-ul: https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr._29_din_07.09.2020_final.pdf 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!