ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 34 din 13 octombrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

15:37 | 13.10.2020 Categorie: Oficial

Chişinău, 13 oct. /MOLDPRES/. În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. în scopul sporirii eficienței măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie, începând cu 13 octombrie 2020, stare de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ - teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roșu”, conform Anexei, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculați şi prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

2. Începând cu 13 octombrie 2020, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, prin Ordin comun vor stabili regimul de activitate a punctelor de trecere a frontierei de stat, ținând cont de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul țării şi în afara acesteia sau, după caz, vor decide asupra necesității sistării sau reluării activității punctelor de trecere a frontierei de stat în condiţiile art. 11 alin.(6) din Legea nr.215/2011- cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

3. Se modifică pct. 1.1., alineatul 6 - Măsuri de protecție pentru alegători, din Instrucțiunea privind modalitatea de organizare şi desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în condiţiile situației pandemice cu infecția COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 din 12 august 2020, după cum urmează:

„- accesul în secția de votare şi sediul organelor electorale va fi permis doar alegătorilor care vor purta mască de protecție. Biroul electoral al secției de votare de circumscripție va oferi, cu titlu gratuit, câte o mască de protecție fiecărui alegător.”

4. Se modifică pct. 3.9. şi pct. 3.10. din Instrucțiunea privind modalitatea de organizare şi desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în condiţiile situației pandemice cu infecția COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 din 12.08.2020, după cum urmează:

4.1. Punctul 3.9 se expune în următoarea redacție:

„3.9. Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată etc.) şi se prezintă la secția de votare în ziua alegerilor până la ora 15.00, nu vor fi admise în incinta secției de votare, dar vor fi înscrise în lista pentru votare la domiciliu. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, dar care s-au apropiat la secția de votare după ora 15.00, se vor crea condiții de votare prin asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot, şi contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuat procesul de dezinfecție a tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze şi să informeze telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite 112. Accesul în secția de votare în orele votării 08.00-21.00 se va permite, indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegătorii, care se vor prezenta la secțiile de votare din afara țării şi cele pentru alegătorii cu domiciliul din stânga Nistrului.

4.2. Punctul 3.10 se expune în următoarea redacție:

„3.10. Alegătorii care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare din zona roșie şi cei care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul la vot la locul aflării, prin depunerea unei cereri la biroul electoral al secției de votare unde îşi are înregistrarea la domiciliu/reședință alegătorul. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18:00 a zilei precedente votării. In ziua votării, cererile pot fi făcute până la ora 15:00.”

5. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

6. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

8. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID19.

9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC

 

Anexa la Hotărârea nr. 34 din 13.10.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică poate fi accesată la link-ul: https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.34_13.10.2020.pdf

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!