ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Legea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial

12:10 | 22.12.2020 Categorie: Economic

Chişinău, 22 dec. /MOLDPRES/. Legea bugetului de stat pentru anul 2021, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 și legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, au fost publicate în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.

Potrivit documentului publicat, bugetul de stat pentru anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 41415400,0 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 55399600,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 13984200,0 mii de lei.

În același document se spune că Ministerul Finanțelor se autorizează: să modifice, la cererea întemeiată a autorităților publice centrale, indicatorii stabiliți ai bugetului de stat la venituri și cheltuieli în funcție de volumul granturilor, al donațiilor, al sponsorizărilor și al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităților/instituțiilor bugetare; să redistribui la solicitarea ministerelor anumite alocații; să redistribuie, la propunerea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte între autoritățile publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării; să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piața valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadență în anul 2021, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat; să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale, drept garanție de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective; să modifice raporturile dintre bugetul de stat și bugetele locale în cazul delegării, în temei legal, a unor competențe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituții din subordinea autorităților publice locale în subordinea autorităților publice centrale și viceversa, precum și în cazul trecerii unor instituții din subordinea autorităților publice locale de nivelul întâi în subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea și viceversa.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Tot în numărul de astăzi, au fost publicate și legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 și legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Deputații PAS au depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională privind controlul a priori și parțial al constituționalității legii bugetului de stat pentru anul 2021.

Sursă: monitorul.gov.md

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!