ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

15:36 | 22.12.2020 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 22 dec. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 22 decembrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

Au fost aprobate 3 proiecte de decizii aferente modificării unor acte normative,   cu expedierea acestora spre avizare instituțiilor interesate și supunerea procedurii de consultări publice în condițiile prevederilor legislației, implicit:

1.1  Proiectul de modificare a Hotărârii nr. 8/15/2009, ce vizează Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informațiilor la biroul istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit. Documentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor art. VII din Legea nr. 23/2020 pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 23/2020), având drept scop aducerea în concordanță a actelor normative din domeniul de reglementare a activității birourilor istoriilor de credit cu prevederile legii prenotate;

1.2  Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF nr. 22/3/2015, care prevede introducerea prevederii de aplicare a sistemului ”bonus-malus” prin stabilirea istoricului daunelor urmare a accidentelor provocate de persoanele ce posedă contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto atât internă, cât și externă;

1.3  Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident, ce rezidă din necesitatea ajustării cadrului normativ prin reglementarea acțiunilor în cazul în care participantul la accident deține certificatul de asigurare “Carte Verde”. De asemenea, sunt stabilite limitele maxime de despăgubire pentru deținătorii poliței de asigurare RCA și pentru deținătorii certificatului de asigurare "Carte Verde".

II. Autorizare

- Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ”Casa Nunții - Noroc”;

- Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a următoarelor societăți pe acțiuni: ”AMEK”, ”BLĂNURI”, ”FOCUȘOR-CDM” și ”INTEXNAUCA”;

- Aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor comune pentru 2021 a Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări ”GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA;

- Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Reghina Botnari în funcția de administrator al BAR ”PRIMGROUP-ASIG” SRL.

III. Supraveghere

- Retragerea licențelor AEÎ ”RĂSPOPENI-CREDIT” și AEÎ ”TRIUMF” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de categoria A, cu depunerea licențelor retrase la CNPF în decurs de 10 zile lucrătoare. Totodată, prescrierea administratorilor celor două entități să asigure înstrăinarea valorilor mobiliare emise de SA ”Corporația de Finanțare Rurală” către Asociația Națională Centrală a asociațiilor de economii și împrumut;

- Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”BEST BROKER” SRL, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 9/9-O din 02.03.2020.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!