ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Mitropolitul Varlaam, mare cărturar, teolog și arhitect al Bisericii naționale

13:04 | 22.01.2021 Categorie: Personalități marcante ale Moldovei

Varlaam a fost mitropolit al Moldovei și sfetnicul de decenii al lui Vasile Lupu, domnitor al Moldovei. Varlaam s-a născut la 1580 într-o familie de răzeși din Bolotești, județul Putna. „Era un copil potrivit la trup, cu chip îngeresc, faţa luminoasă şi ochii strălucitori, în care se citeau curățenia inimii şi flacăra credinței”, se spunea în actele bisericești ale timpului. De mic avea un interes deosebit pentru mănăstiri și viața duhovnicească.  Pe la vârsta de 10 ani devenise oaspete des a mănăstirii Neamț şi apoi face cunoștință cu modul de viață al sihaștrilor de la mănăstirea Secu, unde învață carte în limba greacă şi slavonă. Anume la Secu el se călugărește, iar în anul 1610 devine stareț al mănăstirii, vreme de mai bine de două decenii. Curățenia sufletească și silința face ca în anul 1632, Varlaam să fie ales mitropolit al Moldovei, primul fiu de țăran ajuns în această funcție.

Varlaam a fost o figură foarte importantă în viața politică şi culturală a Moldovei. El era singurul sfetnic de taină al domnitorului Vasile Lupu și avea curajul să critice domnul Moldovei fără cruțare atunci când merita.  Influența lui a adus la înflorirea în această perioadă a vieții duhovnicești. Astfel se explică ctitoriile sale religioase. Refacerea bisericii Golia, sfințirea de către mitropolit a Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași unde au fost așezate moaștele Sfintei Paraschiva, dăruite domnului moldovean de patriarhul ecumenic Partenie I și zeci de alte ctitorii domnești, inclusiv din Basarabia - toate au fost făcute la inițiativa lui Varlaam.

Mitropolitul Varlaam a fost primul care și-a propus să treacă treptat activitatea bisericească la limba română pentru a o face mai bine înțeleasă de popor. El organizează prima tipografie la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi" din Iași, unde va tipări şi cărțile sale cele mai valoroase în limba română. Anume aici vede lumina tiparului “Cazania” sau “Cartea românească de învățătură” (1643) care a excelat prin profunzimea gândurilor expuse și forma extrem de îngrijită și novatoare a exprimării în limba română. Această carte era o  lucrare masivă, cu 506 foi, cu numeroase gravuri în lemn. Era de o calitate excepțională și a fost pe larg răspândită și apreciată în tot spațiul românesc.

În istorie s-a menționat mai puțin momentul că Varlaam, prin recunoașterea internațională a talentului și realizărilor sale, a fost și unul din cei trei candidați la scaunul de patriarh al Constantinopolului. Surse din arhivele Patriarhiei de la Constantinopol confirmă faptul că Varlaam a pierdut doar cu un singur vot scaunul de Patriarh al tuturor ortodocșilor.

După ce domnitorul Vasile Lupu şi-a pierdut tronul, Varlaam se retrage la Mănăstirea Secu unde a şi murit, în 1667. A fost îngropat lângă zidul de sud al Bisericii Mănăstirii Secu. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a propus spre canonizare, care s-a realizat pe data de 30 august 2007.

Renumitul istoric și călător ortodox sirian, Paul de Alep, a făcut cunoștință cu o lucrare scrisă de Varlaam la mănăstire cu titlul „Prorocii despre vremurile din urmă şi căderea creștinească a Moldovei".  Varlaam, cu o precizie uimitoare, vorbește despre viitorul nefast al Moldovei, despre sfâșierea teritorială a țării. "Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulțind-se între ei ca dobitoacele fără nici o nerușinare, lepădând Sfânta Taină creștină a nunții. Vor defăima obiceiurile creștinești, dedând-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creștinesc. Mare urgie va fi atunci. La vremea cea din urmă, pământurile nu-şi vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moșiile fără de rușine, uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabia”, prorocește marele cărturar.

Mitropolitul Varlaam reprezintă una din cele mai strălucite personalități ale Moldovei, care prin curățenia sufletească și puterea minții a slujit cu dăruire Patria și Credința, și a așezat Moldova în rândul celor mai vrednice țări creștine.

Chişinău, 22 ian. /MOLDPRES/.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!