ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 43 din 5 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

16:06 | 05.02.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 5 feb. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecției COVID-19, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se admite, în intervalul orelor 22.00 - 07.00, comercializarea produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

2. Punctul 7 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale 9 extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

„7. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.”

3. Punctul 8 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale 9 extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

„8. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral concertistice şi a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.”

4. În dependență de evoluția şi tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

5. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

6. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

8. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID19.

9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei, Secretar de stat Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!