ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 44 din 9 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

08:10 | 10.02.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 10 feb. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Ținând cont de faptul că vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru prevenirea, controlul și eliminarea bolilor infecțioase ce pot pune viața fiecărei persoane în pericol;

Recunoscând că vaccinarea este una din cele mai rentabile investiții din sistemul de sănătate, precum și una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică care facilitează accesul la servicii medicale a celor mai vulnerabile grupuri de populație;

În scopul reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19 prin asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti COVID19 populației Republicii Moldova, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie Comitetul național de coordonare a activităților de imunizare anti-COVID-19 și se aprobă componența nominală a acestuia, conform Anexei.

2. Se pune în sarcina Comitetului conducerea operativă a imunizării la nivel național, în conformitate cu prevederile Planului național de imunizare anti COVID19, aprobat prin Hotărârea nr. 41 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

3. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri.

4. Autoritățile și instituțiile publice responsabile, menționate în Planul național de imunizare anti COVID-19, vor asigura executarea conformă și în măsură deplină a acțiunilor din domeniul de competență.

5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura în cadrul Comitetului procesul operațional de aprobare a activităților de coordonare, informare și comunicare.

6. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va asigura:

6.1. planificarea, organizarea, evaluarea și monitorizarea procesului de imunizare anti-COVID-19;

6.2. colaborarea cu autoritățile: Ministerul Afacerilor Interne, conform competențelor, în special cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General  pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și Autoritatea Aeronautică Civilă, Serviciul Vamal pentru a asigura securitatea loturilor de vaccin la toate etapele de recepționare/transportare/stocare/distribuire a acestora.

6.3. recepționarea, stocarea și distribuirea vaccinului anti COVID-19, conform repartiției aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu transportarea acestuia către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în condițiile corespunzătoare instrucțiunii la lotul de vaccin;

6.4. distribuirea dozelor de vaccin, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și reieșind din cantitățile disponibile de vaccin, instituțiilor medico-sanitare publice prestatoare de servicii de asistență medicală;

6.5. revizuirea recomandărilor naționale privind procesul de imunizare anti COVID-19;

6.6. elaborarea documentelor normative și tehnice pentru asigurarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;

6.7. actualizarea periodică a datelor relevante din țară privind epidemiologia națională/regională și sero- epidemiologia COVID-19, inclusiv cazurile confirmate de laborator, spitalizarea și decesele asociate cu COVID-19;

6.8. prezentarea informației Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la grupurile prioritare și strategiile de vaccinare, pe baza dovezilor colectate și a îndrumărilor globale și regionale disponibile, conform cadrului valoric;

6.9. asigurarea integrării cu programele de imunizare existente și coordonarea, între programe și diferite sectoare care încorporează planul de vaccinare, în structurile existente ale sistemului de sănătate;

6.10. comunicarea cu partenerii și mass-media cu privire la procesul de vaccinare COVID-19.

7. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în limita competențelor funcționale, va organiza, asigura și coordona, toate aspectele procedurale ce țin de donațiile partenerilor externi, sub aspect de dispozitive medicale, echipament și consumabile necesare pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19.

8. Biroul politici de reintegrare va facilita interacțiunea și coordonările necesare pe aspectele ce vizează regiunea transnistreană a Republicii Moldova, prin canalul de dialog al reprezentanților politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană și al grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și în conlucrare cu partenerii externi relevanți.

9. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va asigura supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare, precum și va asigura activitățile de farmacovigilență.

10. Compania Națională de Asigurări în Medicină va finanța din fondul măsurilor de profilaxie cheltuielile pentru acoperirea costului vaccinurilor și  consumabilelor, pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19, în limita surselor disponibile.

11. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate va organiza și desfășura, conform Hotărârii Guvernului nr. 494/2020, procedurile de achiziție a dispozitivelor medicale, echipamentului și consumabilelor necesare pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19, din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie.

12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

13. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

14. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

15. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

16. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei, Secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

 

Componența Nominală a Comitetul Național de coordonare a activităților de imunizare anti -COVID-19 poate fi accesată aici: 

https://gov.md/sites/default/files/proiect_hotarire_cnesp_nr._44_din_09.02.2021_1.pdf

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!