ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 46 din 20 februarie 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

18:32 | 20.02.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 20 feb. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID – 19, precum și a asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se interzice începând cu data de 22 februarie 2021 organizarea şi desfășurarea conferințelor ştiinţifice și competițiilor sportive, cu prezența fizică a persoanelor, cu excepția competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber şi în spații închise de către Federațiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.

2. Punctul 4 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

”4. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).”

3. Punctul 9 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

”9. Activitatea piețelor comerciale va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care vor institui măsurile de sănătate publică ce se impun în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, conform Planului de pregătire şi răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică”.

4. Se suspendă, până la data de 28 februarie 2021 inclusiv, acțiunea pct. 7 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. În perioada menționată, se vor aplica prevederile pct. 4.4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020, în redacția inițială.

4.1. Se dispune autorităților publice responsabile, în limitele competențelor, efectuarea până la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activității de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cât şi activității conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID – 19 prevăzute în punctul 4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

4.2. În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID – 19, menționate la pct. 4.1., măsura va fi revizuită.

5. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat vor institui și alte măsuri de sănătate publică ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.30 din 11 septembrie 2020.

6. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică vor fi coordonate în prealabil cu Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

7. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

9. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

10. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

11. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

12. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!