ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

25 martie este termenul limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020

15:14 | 01.03.2021 Categorie: Economie

Chişinău, 1 mar. /MOLDPRES/. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a reamintit că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020, până la 25 martie 2021, transmite MOLDPRES.

Contribuabilii menționați urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic conform prevederilor stabilite de Codul fiscal sau pe suport hârtie.

„Este de remarcat că, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513cu excepţia autorităților publice şi instituțiilor publice, formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului”, indică SFS.

Potrivit instituției, începând cu perioada fiscală 2020, la Capitolul 71 al Titlului II din Codul fiscal au fost efectuate modificări în partea ce ține de determinarea venitului impozabil pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM). Prin modificările operate prin Legea nr. 171/2019 a fost extinsă baza impozabilă.

Astfel, obiect al impunerii îl constituie venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția: veniturilor din subvenții; veniturilor din recuperarea prejudiciului material;
veniturilor din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere;  veniturilor din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente; veniturilor din dividende; veniturilor din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepționale;
veniturilor rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general;
veniturilor rezultate din diferenţa de curs valutar.

De asemenea, începând cu perioada fiscală 2020, agenții economici subiecţi ai sectorului ÎMM urmează să își declare obligațiile fiscale privind impozitul pe venit prin Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii – forma SIMM20, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor, începând cu perioada de declarare 2020. Termenul-limită de achitare a impozitului pe venit în rate este, nu mai târziu de zilele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: o pătrime din sumă – până la 25 septembrie şi trei sferturi din această sumă – până la 25 decembrie din anul fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

foto simbol

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!