ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

A fost lansat Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021

12:24 | 09.03.2021 Categorie: Regiuni

Chişinău, 9 mar. /MOLDPRES/. Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova (Polonia), a lansat Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021, care își propune să finanțeze inițiative și proiecte de parteneriat şi mentorat care vizează schimbul de experiență între Grupurile de Acţiune Locală (GAL) și forumuri, inițiative comune locale și regionale, inclusiv târguri, vizite de schimb de experiență etc., transmite MOLDPRES.

Obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER la nivel regional, național și internațional.

Activitățile vor fi orientate spre impulsionarea stabilirii și dezvoltării parteneriatelor între GAL-urile din RM prin implementarea proiectelor comune; susținerea unei participări active a GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și inițiativelor comune (festivaluri, târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL sau promovează abordarea LEADER în Moldova;
consolidarea parteneriatelor și dezvoltarea proiectelor de mentorat între GAL-urile din ţara noastră cu o experiență mai mare de doi ani și cele nou-create, care favorizează dezvoltarea profesională și achiziția de competențe și cunoștințe în activitatea GAL.

Suma totală disponibilă în cadrul Fondului pentru Parteneriate pentru anul 2021 constituie 40 de mii de  euro și va fi repartizată pe două componente: Componenta I. Forumuri regionale, aprilie - septembrie 2021 (cu organizarea festivalurilor/târgurilor, se preconizează finanțarea a şase forumuri regionale); Componenta II. Activitate de parteneriat, mentorat, iunie-noiembrie 2021 (se preconizează finanțarea a circa 14 parteneriate de mentorat).

Un GAL va putea obține o singură finanțare în cadrul fiecărei componente. Informații detaliate găsiți în Regulile de participare.

Apelul de propuneri se desfășoară în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova", finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM).

Abordarea LEADER se implementează în Republica Moldova din anul 2016 în colaborare cu MADRM și cu suportul oferit de către parteneri de dezvoltare (Uniunea Europeană, Polonia, SUA, Elveția, Marea Britanie, România, Estonia, Republica Cehă etc.). În R. Moldova există 32 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 350 de unități administrativ-teritoriale (35% din zonele rurale) și în jur de 1200 de instituții, organizații locale, inclusiv administraţia publică locală. GAL-urile se află la diferite etape de dezvoltare: unele GAL-uri sunt în proces de creare, altele deja au implementat proiecte de dezvoltare locală. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!