ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:31 | 10.03.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 10 mar. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 10 martie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

* Varianta definitivată a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, elaborarea căreia este justificată atât de necesitatea actualizării cadrului normativ aferent speței, mai cu seamă, în scopul reducerii riscurilor sistemice și sporirii gradului de protecție a investitorilor, cât și de imperativul remedierii unor coliziuni juridice (Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Codul administrativ etc.).

II. Autorizare

* Exprimarea acordului pentru desemnarea lui V. Golub în funcția de administrator al Brokerului de asigurare ”EXCLUSIV-ASIG” SRL, cu eliberarea avizului corespunzător;

* Aprobarea prealabilă a entității de audit ”MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia pentru efectuarea misiunilor de audit obligatoriu în cadrul CA ”GARANȚIE” SA, după cum urmează:

- pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2020 (în componența: D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc și N. Iliev);

- pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2020 (în componența: G. Nistor, V. Castraveț, D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc și N. Iliev);

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA ”ALBINA-CONSTRUCȚIA”, în sumă de 110 000 lei în număr de 110 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul convertirii datoriilor creditoriale;

* Avizarea înregistrării de stat a statutului AEÎ ”ȘTEFĂNEȘTI” în redacție nouă (aprobat de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență la 21.02.2021);

* Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității ”SUPORT REAL” SRL;

* Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de administratorii fiduciari ”BV Fiduciar Invest” SA, ”Econ-Renaștere” SA și ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!