ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:01 | 17.03.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 17 mar. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 16 martie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

* Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF nr. 20/5/2008, elaborarea căruia este justificată de necesitatea actualizării cadrului normativ urmare a aprobării de către Consiliul Birourilor (CoB) cu sediul la Bruxelles a noului model al certificatului de asigurare ”Carte Verde”, după retragerea oficială a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Astfel, Comitetul de supraveghere al CoB a stabilit că modelul nou al certificatului ”Carte Verde”, în format vertical sau orizontal, poate fi utilizat de la 1 ianuarie 2021 și a reiterat că certificatele ”Carte Verde” de model vechi, emise până la 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi utilizate în continuare în perioada de tranziție de doi ani, adică până la 31 decembrie 2022. Odată încheiați acești doi ani (cel târziu la 1 ianuarie 2023) noul model urmează să fie utilizat în mod obligatoriu;

* Proiectul Hotărârii CNPF privind modificarea și abrogarea unor acte normative, care derivă din necesitatea operării modificărilor în actele normative ale autorității de supraveghere (Anexa nr. 3 la Hotărârea CNPF nr. 13/3/2008 și Hotărârea CNPF nr.19/3/2019), în vederea conformării cadrului normativ și anume ce ține de faptul că, începând cu 01.01.2021, auditorii nu sunt obligați să susțină examenul și să dețină certificat de calificare al auditorului participanților profesioniști la piața financiară nebancară, eliberat de către CNPF. Totodată, urmează a fi abrogată Hotărârea CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de certificare a auditorilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară. Proiectul se expediază spre avizare autorităților, instituțiilor interesate și se supune procedurii de consultări publice în condițiile prevederilor legislației în vigoare.

II. Autorizare

* Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul SRL ”CALLCENTRU”, obiectul căreia îl constituie procurarea a 14080 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”MAPASAUTO”, la prețul de 17,00 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării;

* Avizarea înregistrării de stat a Statutului AEÎ ”DUBĂSARII VECHI” în redacție nouă (aprobat de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență în data de 21.02.2021);

* Acordul prealabil companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA și ”Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;

* Respingerea ca neîntemeiate a cererilor prealabile privind anularea Hotărârilor/Ordonanțelor CNPF depuse de către :

- Întreprinderea Mixtă Moldo-Engleză ”FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA (nr. 1229 din 25.02.2021);

- ”Evani O” SRL (nr. SS-CNPF/SA Moldasig – 002/2020 din 03.03.2021);

- Compania de Asigurări ”GARANȚIE” SA (nr. 157 din 26.02.2021);

- Compania de Asigurări ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (nr. 1056 din 18.02.2021, nr. 1229 din 25.02.2021, nr. 1507 și nr. 1522 din 11.03.2021);

* Refuzul privind aprobarea Întreprinderii Mixte Moldo-Engleze ”FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA în vederea efectuării misiunii de audit a situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor) pentru anul 2020 în cadrul Companiei ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA.

III. Supraveghere

* Suspendarea controlului complex al activității societății de investiții SC „Broker M-D” SA, planificat pentru martie curent, în legătură cu imposibilitatea asigurării prezenței fizice a persoanelor cu funcții de conducere la sediul companiei din cauza situației epidemiologice cauzate de noul coronavirus.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!