ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

14:55 | 18.03.2021 Categorie: Comunicate

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă informația privind desfășurarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ începând cu data de 16 martie 2021

Chişinău, 18 mar. /MOLDPRES/. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a prezentat astăzi, 18 martie, informația privind desfășurarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ și anume:

1. evoluția situației epidemiologice în instituțiile de învățământ;

2. activitatea instituțiilor de învățământ general, profesional tehnic și superior conform Hotărârii nr.50/2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică;

3. acțiunile întreprinse de MECC privind asigurarea accesului elevilor la educație în condițiile pandemiei COVID-19.

Conform ultimelor date actualizate, la data de 17 martie, 33 de grădinițe (2,20%)  și 96 de grupe de copii (1,49%) se află în carantină. 26 de copii (0,02%) sunt confirmați pozitiv cu virusul COVID-19. 176 cadre didactice din IET (1,37%) au fost confirmate pozitiv cu noul Coronavirus. Din categoria personalului nedidactic și auxiliar sunt confirmate cu noul virus 118 persoane (0,63%).

În instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal numărul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 este de 292 (0,09%). Totodată, 409 cadre didactice (1,52%)  au fost confirmate pozitiv. Din personalul nedidactic și auxiliar sunt infectate cu noul virus 110 persoane (0,54%).

Începând cu data de 16 martie 2021, procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ  se realizează în conformitate cu Hotărârea nr.50/2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Conform datelor prezentate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului, conducătorii instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, procesul educațional se desfășoară după cum urmează.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

Instituțiile de educație timpurie își continuă activitatea cu prezență fizică. Din numărul total de 1501 instituții, 33 de instituții de educație timpurie (2,20%)  și 96 de grupe (1,49%) activează la distanță pe motivul creșterii cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19.

Instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal activează conform:

• Scenariului I, cu prezența fizică a elevilor în instituțiile de învățământ - 321 instituții (26,31%);

• Scenariului II, cu prezența fizică a  elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a) - 151 instituții (12,38%). Pentru elevii din celelalte clase și ani de studii, procesul educațional este organizat la distanță;

• Scenariului III, cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, a elevilor din învățământul primar, precum și  a unui contingent de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a) - 765 instituții (62,70%).

Totodată, la decizia Comisiilor teritoriale în sănătate publică 4 instituții activează exclusiv la distanță.

1. Anenii Noi –  Gimnaziul Roșcani;

2. Căușeni – Gimnaziul „A.Sturza";

3. Drochia – LT „Bogdan P.Hașdeu"; Gimnaziul Miciurin.

Astfel, din numărul  total de 331 394 de elevi:

a. studiază cu participare fizică - 177229 elevi (53,48 %);

b. studiază la distanță – 136464 elevi (41,18 %);

c. desfășoară procesul educațional mixt - 26208 elevi (7,91 %).

„Analiza atentă a acestor date ne demonstrează că luarea deciziilor la nivel local, în baza situației epidemiologice specifice fiecărei localități, prin colaborarea eficientă a  responsabililor din educație, sănătate și administrație publică locală, a permis accesul la educație cu prezența fizică a peste 53% de elevi. În mare parte, aceștia sunt elevii claselor primare  și ai celor absolvente pentru care participarea la procesul educațional cu prezența fizică este absolut necesară. Ori, înțelegem fiecare, în calitate de părinte sau cadru didactic, că pentru micuții din învățământul primar studiu la distanță este foarte complicat. De asemenea, ne asumăm responsabilitatea colectivă pentru generația de absolvenți pentru care acest an este decisiv în vederea accederii la următorul nivel de dezvoltare profesională", a subliniat oficialul.

Conform datelor pe care le deținem la ziua de astăzi circa 4.300 de elevi nu pot participa plenar la procesul educațional online. Cauzele fiind lipsa tehnicii de calcul și conexiunea la Internet. Astfel, pentru acești elevi vom continua abordarea individualizată prin realizarea programelor de recuperare a conținuturilor doar cu prezență fizică.

„Avem convingerea că administrarea responsabilă a celor 3 scenarii de activitate ne permite încadrarea unui număr semnificativ de elevi în procesul educațional, însă, în mod cert, suntem preocupați de situația fiecărui copil în parte", a afirmat ministrul Lilia POGOLȘA.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

• Scenariul I, cu prezență fizică – 0 instituții;

• Scenariul II, cu prezența fizică a elevilor antrenați în cadrul stagiilor de practică și elevilor din anii absolvenți – 1 (0.92%) instituție;

• Scenariul III, cu participarea fizică a 50% din numărul total de elevi din anii absolvenți - 90 (99.08%) de instituții de învățământ profesional tehnic.

Astfel, din numărul total de 42677 elevi:

a. studiază la distanță 33176 elevi (77.8 %);

b.  studiază cu participare fizică 4905 elevi (11.5 %);

c.  sunt antrenați în stagiile de practică 4596 elevi (10.7 %).

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Procesul educațional în cele 24 de instituții de învățământ superior (16 instituții publice și 8 private) se desfășoară la distanță, cu excepția orelor practice la specialitățile Actorie și Dans din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Totodată, la un an de la începutul pandemiei prezentăm acțiunile sistemice întreprinse de MECC pentru a asigura reziliența sistemului educațional și anume: elaborarea și punerea în aplicare a cadrului normativ necesar reglementării procesului educațional în condiții pandemice și consolidarea competenților profesionale ale cadrelor didactice și de conducere în efortul susținut de adaptare a acestora la noile condiții de predare-învățare prin organizarea stagiilor de formare continuă și schimb de bune practici, preponderent în vederea formării competențelor digitale privind organizarea procesului educațional la distanță a cca 20 de mii de cadre didactice și de conducere. MECC a achiziționat și asigurat instituțiile de învățământ cu:

- 516 tone de dezinfectant lichid pentru mâini în sumă de circa 28 milioane lei (din bugetul de stat) toate instituțiile de învățământ general, cantitate suficientă până la finele anului curent de studii și pe perioada sesiunilor de examene pentru elevii claselor absolvente, a IX-a și a XII-a (ordinul MECC nr. 1356 din 15.12.2020);

- 5426 de termometre electronice distribuite în toate instituțiile de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru efectuarea termometriei.

- 20 de mii de măști medicinale pentru elevi și cadre didactice din instituțiile de învățământ din subordinea MECC asigurate cu susținerea partenerilor din Coreea de Sud, de asemenea cu suportul UNICEF au fost donate 10.632 de măști cu fereastră în dreptul gurii pentru cadrele didactice care prestează servicii copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Pe dimensiunea dotării cu tehnică de calcul, Internet și resurse digitale s-a realizat:

• alocarea și achiziționarea a 20 milioane lei din bugetul de stat pentru procurarea și distribuirea a 3180 laptopuri.

• 3,5 milioane USD din cadrul Proiectului Reforma Învățământului din Moldova finanțat de Banca Mondială pentru achiziția tehnici de calcul în scopul asigurării procesului educațional la distanță – procurarea a peste 10000 de laptopuri pentru elevi și cadre didactice.

• Partenerii de dezvoltare: Fundația Soros Moldova; Fundația pentru copii „Pestalozzi" Elveția; Parteneriatul Global pentru Educație prin intermediul UNICEF; Ambasada Republicii Turcia; Republica Coreea de Sud au donat peste 600 de unități de tehnică de calcul.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării apreciază efortul depus de comunitatea educațională pentru asigurarea continuității procesului educațional și îndeamnă la responsabilitate și solidarizare.

Totodată, reiterăm importanța și necesitatea respectării cu strictețe a normelor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 prin puterea exemplului propriu de către fiecare cetățean.

Precizăm că datele sunt dinamice și pot fi modificate reieșind din deciziile Comisiilor teritoriale pentru situații excepționale, în funcție de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va susține și va oferi în continuarea suportul necesar cadrelor didactice și de conducere în vederea asigurării desfășurării procesului educațional.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!