ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Autorității Naționale de Integritate

14:30 | 31.03.2021 Categorie: Comunicate

Rezultatele auditului Curții de Conturi asupra rapoartelor financiare ale ANI au fost prezentate în cadrul unei ședințe online

Chişinău, 31 mar. /MOLDPRES/. La 31 martie 2021, misiunea de audit din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova a prezentat în ședință publică rezultatele auditului rapoartelor financiare ale ANI, încheiate până la finele anului 2020. Auditorii au examinat în cadrul misiunii, care a fost derulată în perioada ianuarie-martie 2021, bilanțul contabil, rapoartele cu privire la venituri și cheltuieli, fluxul mijloacelor bănești, executarea bugetului etc.

În context, raportorul misiunii a concluzionat că aceste rapoarte analizate oferă o imagine corectă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Totodată, au fost subliniate mici deficiențe și neconcordanțe referitoare la unele bunuri de pe teritoriul blocului administrativ al ANI, gestionat în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care nu au fost transmise de către Procuratura Generală, lipsa unui unui auditor intern în cadrul Autorității, Strategia de dezvoltare instituțională a ANI, lacune în procedura de achiziții, diferențe de kilometraj la unul dintre automobilele Autorității.

Prezentă la ședință, președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, a precizat că, personal a solicitat membrilor misiunii de audit, chiar din primele zile să fie verificate în mod special foile de parcurs ale automobilelor de serviciu și activitatea grupului de achiziții.

În ceea ce privește alte neconcordanțe sau deficiențe depistate de către auditorii Curții, Rodica Antoci i-a asigurat pe membrii Curții că acestea au fost luate în calcul chiar pe parcursul efectuării auditului și demarate anchete de serviciu. În continuare vor fi depuse efoturile necesare pentru a remedia situația în totalitate, deși pe unele aspecte un impiediment reprezintă lacunele din legislație. Cu referire la Strategia de dezvoltare a ANI, conducerea ANI a menționat că un astfel de proiect a fost elaborat în anul 2020. Acesta este publicat pe pagina web a ANI și a fost promovat în una din ședințele Consiliului de Integritate. În baza recomandărilor Curții, ANI va transmite Consiliului de Integritate raportul de audit cu atenționarea la recomandarea Curții de aprobare a acestui document strategic.

În cadrul discuțiilor, președintele ANI a evaluat pozitiv conlucrarea cu echipa de audit pe tot parcursul misiunii, apreciind faptul că acest proces a fost efectuat cu maximă corectitudine, iar toate recomandările propuse sunt argumentate și vor fi analizate integral pentru aplicarea lor.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!