ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

14:38 | 06.04.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 6 apr. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 6 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

* Efectuarea înscrierilor în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- ”EMIT”, în număr de 4000 acțiuni ordinare nominative;

- ”AMEK”, în număr de 882660 acțiuni ordinare nominative;

* Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a OCN ”LIDER LEASING” SRL;

* Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a părților-sociale deținute de administratorii fiduciari ”BV Fiduciar Invest” SA, ”Econ-Renaștere” SA şi ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit;

* Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutul AEÎ ”BÎRLĂDENI” (aprobate de adunarea generală a membrilor ținută prin corespondență în data de 25.02.2021);

* Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”EUCREDIT” SRL pe un termen de 1 an, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară din 25.03.2021;

* Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”LEGAL CREDIT” SRL pe un termen de 1 an, conform deciziei adunării generale a asociaților organizației de creditare nebancară din 23.03.2021;

* Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”LIKE CREDIT” SRL, pe un termen de 6 luni, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară din 22.03.2021;

* Radierea din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entităților ”MONDIAL CREDIT” SRL și ”TERRA LEASING” SRL, în baza cererilor depuse. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!