ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

18:36 | 20.04.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 20 apr. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 20 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

- Proiectul de modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea CNPF nr. 2/1/2011, care prevede modificarea modalității de calcul și raportare a coeficientului de lichiditate și transpune o precizie în determinarea activelor lichide și a obligațiilor devenite scadente pentru calculul lichidității reasigurătorului, având drept scop final protejarea drepturilor și intereselor persoanelor asigurate și beneficiarilor acestora. Documentul este plasat pe pagina web oficială a autorității de supraveghere www.cnpf.md pentru consultări publice și urmează a fi expediat spre avizare autorităților publice interesate.

II. Autorizare

- Aprobarea candidaturii desemnate (I. Zagrebelnîi) pentru exercitarea atribuțiilor funcției de director general adjunct al SA ”ACORD GRUP” SA (cu exercitarea interimatului funcției de director general, după caz), cu eliberarea avizului corespunzător;

- Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul multiplu Faizulin Ala și Zabotina Ludmila, obiectul căreia îl constituie procurarea a 18719  acțiuni ordinare nominative emise de SA ”CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, la prețul de 7,00 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării;

- Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA ”PRESUDOR”, înaintată de ofertantul SRL ”MALVICON-PLUS”, obiectul căreia îl constituie 3689  acțiuni ordinare nominative emise de SA ”PRESUDOR”;

- Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de Întreprinderea Alimentației publice SA Cafenea ”VISTERNICENI” și majorarea capitalului social cu 1 350 375 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 85 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 1 530 425 lei, divizat în 18 005 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 85 lei;

- Autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni: ”CONFABREC” și ”COMPANIA ELECTRICĂ” prin transformare în societăți cu răspundere limitată;

- Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a valorilor mobiliare emise anterior de SA ”TOCUȘOR”, în număr de 215217 acțiuni ordinare nominative;

- Acordul prealabil eliberat companiei fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;

- Reperfectarea licenței AEÎ ”IURCENI” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu extinderea teritorială a acțiunii licenței asupra unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: s. Cristești, r-nul Nisporeni; s. Bolțun, r-nul Nisporeni;

- Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entităților: ”ELEMENTRO INVESTMENTS” SRL și ”CREDIT CONCEPT” SRL;

- Avizarea înregistrării de stat a  modificărilor și completărilor operate în Statutul AEÎ ”FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC” (aprobate de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență la 31.03.2021);

- Avizarea înregistrării de stat a  modificărilor și completărilor operate în Statutul AEÎ ”SUPERCREDIT” (aprobate de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență la 28.03.2021).

III. Supraveghere

- Retragerea licenței CA ”MOLDOVA-ASTROVAZ” SA pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, cuprinsă în Clasa a 10-a „Asigurări de răspundere civilă auto”. De asemenea, societății în cauză i s-a suspendat (pentru 3 luni) licența pentru alte activități de asigurare (asigurări generale). În context, CNPF a prescris entității în cauză:

”... - interzicerea încheierii unor noi contracte de asigurare (reasigurare) și a prelungirii contractelor în vigoare;

- onorarea obligațiilor asumate prin asigurarea protecției intereselor persoanelor

asigurate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior suspendării

licenței;

- depunerea la CNPF, în decurs de 5 zile lucrătoare, a formularului de licență;

- efectuarea inventarierii dosarelor ”Carte Verde” deschise și transmiterea către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule pentru gestionare...”.

În aceeași ședință, autoritatea de supraveghere nonbancară a dispus suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale CA ”MOLDOVA-ASTROVAZ” SA.

Cu titlu de mențiune: actele administrative prenotate constituie o reacție promptă a regulatorului, potrivit căruia societatea menționată a perpetuat o ”...gestiune operațional-financiară păguboasă, exprimată prin neadecvarea la capital, prin sustrageri considerabile de fonduri și prin subscrieri disproporționate, soldată cu lipsă de lichidități, astfel cererile de despăgubiri (la situația din 20.04.2021) neonorate aferente RCA internă însumând 3,8 mln. lei și RCA externă, respectiv, cca.10,0 mln. lei – ceea ce expune emitenții de certificate „Carte Verde” la costuri suplimentare semnificative, respectiv, la deteriorarea credibilității pieței de asigurări per ansamblu pe plan extern...”;

- Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”CAPITAL ABSOLUT” SRL, pe un termen de 3 ani, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară din 30.03.2021;

- Prescrierea repetată și atenționarea administratorului OCN ”INNOVATIVE CREDIT GROUP” SRL în vederea conformării activității, în termen de 10 zile lucrătoare, la cerințele legislației privind mărimea minimă a capitalului social la data de 1 ianuarie 2021, cu notificarea CNPF. Totodată, autoritatea de supraveghere a decis suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale entității menționate, până la conformarea acesteia cerințelor legislației. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!