ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Băncii Naționale a Moldovei

11:16 | 23.04.2021 Categorie: Comunicate

Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) al BNM la 15 ani de funcționare

Chişinău, 23 apr. /MOLDPRES/. Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) al BNM – sistemul prin intermediul căruia sunt realizate plățile în lei moldovenești pe teritoriul Republicii Moldova – a împlinit 15 ani de la lansare. Punerea în funcțiune a SAPI a marcat un pas important în implementarea unei infrastructuri moderne de plăți, care răspundea la acel moment și chiar anticipa cerințele pieței plăților din Republica Moldova.

Aniversarea SAPI coincide cu demararea unei etape noi de dezvoltare a sistemului național de plăți – implementarea  schemei de plăți instant . Aceasta reprezintă o platformă națională unică de procesare a plăților și aduce mai multe beneficii pentru consumatori și  prestatorii de servicii de plată. 

Astfel, plățile instant  vor fi realizate în regim non-stop, cu decontarea finală imediată, adică în câteva secunde, ceea ce va face posibilă reutilizarea momentană a fondurilor primite de către beneficiari.

Respectiv, participanții la sistemul de plăți și clienții acestora vor putea folosi un instrument de plată suplimentar - alternativ cardurilor de plată, cu potențial inerent de a asigura migrarea plăților în numerar spre modalități de plată fără numerar. Aceasta deoarece vor fi diminuate costurile pentru consumatorii finali la realizarea plăților, care va deveni mai comodă – cu diferite echipamente - și mai accesibilă, în special, în mediul rural, unde în prezent accesul consumatorilor la serviciile de plată fără numerar este mai dificil.

Pentru acceptarea plăților instant nu este necesară o infrastructură costisitoare de terminale, precum și prezența fizică a filialelor prestatorilor de servicii de plată.

Totodată, schema de plăți instant va contribui la colectarea mai eficientă a creanțelor la bugetul de stat, va duce la creșterea vitezei de circulație a banilor în economie și deci va înlesni circuitul fluxurilor economice, iar sectorul plăților inovative va obține o capacitate mai bună de atragere a investițiilor.

SAPI este un sistem de performanță care asigură și facilitează circuitul fluxurilor economice în țară. În prezent sunt întreprinse acțiuni de modernizare a sistemului, cum ar fi  alinierea la standardele internaționale ale mesajelor de plată (ISO 20022), punerea în aplicare a unui nou mecanism de conexiune,  crearea unui mecanism de gestiune a limitelor de lichiditate etc.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!