ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

De astăzi începe înregistrarea candidaților la funcția de deputat

09:08 | 14.05.2021 Categorie: Politică

Chişinău, 14 mai. /MOLDPRES/. Comisia Electorală Centrală /CEC/ anunță că, de astăzi, începe perioada în care pot fi depuse documentele necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.

Dreptul de a desemna candidați pentru alegerile parlamentare îl au: partidele și alte organizații social-politice înregistrate, în modul stabilit, până la stabilirea datei alegerilor, în conformitate cu statutele (regulamentele) lor şi cu legislația în vigoare, blocurile electorale, înregistrate de CEC și cetățenii Republicii Moldova care îşi înaintează propria candidatură (candidații independenți).

Conform prevederilor legale, candidatul la funcția de deputat va prezenta setul de documente stabilit de Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat de CEC, printre care: demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă; după caz, procesul-verbal al ședinței organului competent al partidului sau al blocului electoral privind desemnarea listei candidaților; după caz, listele de subscripție cu numărul suficient de semnături; datele biografice ale candidatului; declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida; declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile; o declarație pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise; după caz, simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie; copia de pe actul de identitate al candidatului.

Listele candidaților vor fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. Poziționarea candidaților pe liste se face conform formulei: minimum patru candidați la fiecare zece locuri.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!