ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Ministerului Economiei și Infrastructurii

19:54 | 03.06.2021 Categorie: Comunicate

Reacția MEI la informațiile apărute în presă privind  numirea conducătorilor a unor societăți pe acțiuni (Barza Albă/Răut)

Chişinău, 3 iun. /MOLDPRES/. Urmare a informațiilor publicate de unele surse mass-media referitor la numirea în funcția de director a unor societăți pe acțiuni și în vederea informării corecte a cetățenilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu următoarele precizări.

Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, prevede  în art.7 alin.(2), că organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice. În același articol, se menționează că Ministerul Economiei şi Infrastructurii promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice.

Subsecvent, în conformitate cu Anexa nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.902/2017, Agenţia Proprietăţii Publice exercită funcţia de deţinător de acţiuni a societăților pe acțiuni menționate.

Suplimentar, în conformitate cu prevederile art.48 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Adunarea generală a acționarilor, dacă statutul nu prevede altfel, aprobă regulamentul organului executiv al societăţii şi deciziile privind alegerea organului executiv şi numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lui, remuneraţiei şi compensaţiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere.

În cazul în care statutul nu prevede altfel, organul executiv (director/administrator) al societății pe acțiuni se alege de către Consiliul societății, iar contractul de muncă cu director/administrator se semnează de către președintele Consiliului.

Prin urmare, cadrul juridic în vigoare stabilește expres că Ministerul Economiei și Infrastructurii nu este responsabil de numirea în funcție a conducătorilor societăților pe acțiuni, aceste atribuții revenind Consiliilor societăților pe acțiuni.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!