ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

14:48 | 08.06.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 8 iunie 2021 

Chişinău, 8 iun. /MOLDPRES/.  În cadrul ședinței ordinare publice din 8 iunie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă: 

I. Autorizare

*  Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- ”LESOBAZA”, în număr de 154731 acțiuni ordinare nominative;

- ”CONFABREC”, în număr de 13438 acțiuni ordinare nominative;

*  Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”VS BROKER GROUP” SRL a licenței pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, pe termen nelimitat. De asemenea, autoritatea de supraveghere a aprobat candidatura desemnată (Ș. Vicol) în funcția de administrator al BAR ”VS BROKER GROUP” și a autorizat delegarea împuternicirilor contabilului-șef al Brokerului menționat către ”BPN IT ACCOUNTING” SRL;

*  Exprimarea acordului pentru desemnarea (A. Roșca) în funcția de administrator al BAR ”MGP BROKER” SRL;

*  Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității ”CREDITOMAT” SRL;

*  Suspendarea (provizorie) activității de creditare nebancară a OCN ”INNOVATIVE CREDIT GROUP” SRL.

 

II. Supraveghere

*  Dispunerea controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către societatea de investiții  „Pro Invest Capital” SA;

*  Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN ”ICS GOLD LUX TRADING” SRL;

*  Dispunerea controlului privind respectarea de către AEÎ (categoria B) a prevederilor Normelor de prudență financiară;

*  Dispunerea controlului privind respectarea de către OCN a cerințelor Legii nr. 1/2018.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!