ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Direcției comunicare și protocol a Guvernului

18:25 | 11.06.2021 Categorie: Comunicate

Încheierea Curții Supreme de Justiție, privind cauza „Gemeni": Guvernul și-a onorat în totalitate obligația de executare a hotărârii CtEDO

Chişinău, 11 iun. /MOLDPRES/. Prin hotărârea Curții  Europene a Drepturilor Omului în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (nr. 1988/06) din 18 februarie 2020, reclamanților le-au fost acordate despăgubiri pentru prejudiciul moral și material.

Astfel, CtEDO a obligat Guvernul Republicii Moldova, inter alia, fie să le restituie aproximativ o treime din imobilele care le reveniseră reclamanților după lichidarea S.A. „Gemeni" (libere de orice grevări), fie să le achite 2,12 milioane de euro.

Agentul Guvernamental a depus o cerere de revizuire împotriva actelor judecătorești considerate de CtEDO ca fiind contrare Convenției, cereri de revizuire fiind depuse și de alte persoane interesate.

În rezultatul mai multor negocieri, ținând cont de refuzul reclamanților de a participa la acestea, Guvernul Republicii Moldova a luat decizia să semneze un contract de tranzacție cu S.A. „Gemeni", prin care ultima se obligă să achite Guvernului 2,12 milioane de euro și o parte a dobânzii de întârziere în schimbul retragerii cererii de revizuire prin care se solicită revenirea la situația din 2005. De asemenea, Guvernul se obligă să-i cedeze S.A. „Gemeni" acțiunile reclamanților care i-ar fi revenit după achitarea acestei sume.

La 26 mai 2021, S.A. „Gemeni" a achitat Guvernului Republicii Moldova sumele stabilite conform contractului de tranzacție, pe care Guvernul le-a transferat reclamanților în decursul a 3 ore.

La 9 iunie 2021, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o încheiere prin care a luat act de faptul că Guvernul și-a onorat în totalitate obligația de executare a hotărârii CtEDO în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova, respingând astfel celelalte cereri de revizuire, drepturile reclamanților fiind restabilite.

Astfel, urmare acțiunilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul agentului guvernamental, specialiștilor din cadrul Ministerului Jusiției, Ministerului Finanțelor și altor autorități publice centrale, s-a reușit:

· să execute hotărârea CtEDO, economisind peste 47 de milioane de lei din bugetul național;

· să păstreze integritatea unei afaceri importante pentru economia Republicii Moldova;

· să evite un litigiu în arbitraj internațional cu actualii acționari.

În scopul asigurării unei informări obiective, facem apel către mass-media să opereze cu informațiile oficiale, prezentate de Guvern și să evite interpretările subiective ce pot duce la dezinformarea opiniei publice.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!