ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen

12:46 | 05.08.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 5 aug. /MOLDPRES/. Comisia Europeană a publicat cel de-al patrulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, în care a constatat că Republica Moldova continuă să îndeplinească criteriile aferente regimului fără vize cu Uniunea Europeană, relatează MOLDPRES cu referire la Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa al MAEIE. 

Prin urmare, cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen. Totodată, vor trebui respectate restricțiile introduse de către statele respective în contextul pandemiei COVID-19.  

Raportul conține o evaluare complexă şi detaliată a nivelului de implementare pe parcursul anului 2020 a criteriilor, care au stat la baza abolirii de către Uniunea Europeană a regimului de vize pentru statele din Balcanii de Vest şi Parteneriatul Estic. De asemenea, raportul formulează un șir de recomandări specifice pentru fiecare stat în parte.  

În cazul Republicii Moldova recomandările specifice vizează continuarea ajustării campaniilor de informare dedicate regimului fără vize la diferite profiluri migraționale, aprobarea strategiei și planului de acțiuni pentru reforma justiției, adoptarea modificărilor aferente justiției în Constituția Republicii Moldova în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, asigurarea selectării transparente și bazate pe merit a candidaților pentru pozițiile din cadrul sistemului judecătoresc, continuarea depunerii eforturilor pentru prevenirea și combaterea corupției, în special prin implementarea eficientă față de persoanele de rang înalt a sistemului de declarare a averiii și intereselor, prin divizarea efectivă a competențelor instituțiilor de prevenire și combatere a corupției și prin concentrarea atenției Procuraturii anticorupție asupra cazurilor de corupție la nivel înalt. 

De asemenea, printre recomandările formulate se regăsește consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor prin adoptarea actelor normative de punere în aplicare a legii privind sancțiunile pentru încălcările în domeniul prevenirii spălării banilor, prin realizarea progresului în investigarea schemelor majore de spălare de bani și prin armonizarea legislației naționale la standardele UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sporirea eforturilor aferente fraudei bancare prin actualizarea strategiei de recuperare a activelor fraudate, prin stabilirea noului mecanism de recuperare a activelor fraudate și prin finalizarea investigării fraudei bancare din 2014.  

Adițional, în premieră Comisia Europeană a introdus în lista recomandărilor specifice pentru fiecare stat vizat de raport, inclusiv pentru Republica Moldova, îndemnul de a alinia politicile acestora în domeniul vizelor la Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, în special în ceea ce ține de țările terțe, care prezintă risc de migrație ilegală sau risc de securitate pentru Uniunea Europeană. Anterior, îndemnul respectiv s-a regăsit într-o formă mai generală, la compartimentul "Concluzii" în rapoartele Comisiei Europene pentru anii 2018 și 2019.   

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ia act de constatările și recomandările din raportul Comisiei Europene și își exprimă disponibilitatea de a continua, împreună cu alte autorități naționale competente, cooperarea cu reprezentanții Comisiei Europeane în vederea punerii în aplicare a recomandărilor respective.  

Notă: În decursul a 7 ani de funcționare a regimului fără vize pentru călătoriile de scurtă durată ale cetățenilor Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice, în spațiul Schengen, 2 376 731 de moldoveni au beneficiat de regimul dat, călătorind în Uniunea Europeană de 9 121 544 de ori.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!