ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Ministerului Economiei

15:38 | 23.09.2021 Categorie: Comunicate

La Chișinău s-a desfășurat reuniunea Subcomitetului RM – UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II

Chişinău, 23 sep. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței au fost abordate principalele realizări în implementarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere, fiind prezentate atât provocările, cât și ultimele evoluții privind politicile industriale şi antreprenoriale, ale mineritului și materiilor prime, turismului, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și particularitățile politicii fiscale a Republicii Moldova. 

Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Vadim Gumene, Secretar de Stat al Ministerului Economiei, iar cea europeană de Daniela Tramacere, Șefa Unității privind problemele economice și sănătate globală din cadrul Direcției Generale privind agenda globală și relații multilaterale. 

Comisia Europeană a apreciat acțiunile întreprinse de Republica Moldova în ultimul an. Totodată, părțile au convenit asupra unui nou set de obiective și acțiuni care urmează a fi implementate în următorul an pe fiecare sector în parte. Republica Moldova urmează să continue transpunerea directivelor UE în legislația națională pentru domeniile vizate, să sporească ameliorarea competitivității în sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, să întreprindă acțiuni în direcția aderării țării noastre la Protocolul OMS pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun, precum și alte activități prioritare. 

Reuniunile Clusterului II sunt evenimente care se organizează anual şi au drept scop abordarea celor mai importante progrese şi provocări în implementarea Titlului IV privind „Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială” al Acordului de Asociere RM-UE. 

Din partea Republicii Moldova au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenției pentru Investiții, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Din partea Comisiei Europene au participat experți din cadrul serviciilor UE, precum și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!