ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

O cercetătoare a scris o carte despre creația lui Vladimir Beșleagă

13:24 | 29.12.2021 Categorie: Cultură

Chişinău, 29 dec. /MOLDPRES/. Un volum intitulat ”Vladimir Beșleagă sau anevoioasa cale a cunoașterii de sine”, semnat de doctorul în filologie Nadejda Ivanov, cercetător științific la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,  a apărut recent la o editură din Chișinău, informează MOLDPRES.

Solicitată de agenție, Nadejda Ivanov a afirmat că lucrarea are 114 pagini, a apărut într-un tiraj de 140 de exemplare și cuprinde cercetări ale manifestărilor de profunzime ale imaginilor literare din creația lui Vladimir Beșleagă. Astfel, perspectiva originală de abordare a imaginilor recurente din romanele lui Vladimir Beșleagă, ”Zbor frânt” și ”Viața și moartea nefericitului Filimon...”, face recurs la procedee psihanalitice de analiză, de tip comparativ, ce implică atât factori de moștenire culturală, cât și elemente psihologice și psihosociale de profunzime.

”Vladimir Beșleagă s-a impus în spațiul autohton cu un roman al profunzimilor, al introspecției, abordând o problemă acută a conștiinței naționale fracturate. Cercetările asupra imaginarului permit o deschidere impresionantă asupra prozei lui Vladimir Beșleagă spre universalitate, în care au fost identificate traume identitare ce au marcat atât individualitatea creatoare, cât și o anumită colectivitate. În acest fel, metoda comparativă de înțelegere a romanelor de introspecție oferă atât posibilitatea reflecției unui imaginar colectiv al epocii în care au fost scrise romanele lui Vladimir Beșleagă, cât și perspectiva explorării mesajului stărilor, emoțiilor, afectelor personajului”, a subliniat Nadejda Ivanov.

Potrivit filosofului și criticului literar român Corin Braga, directorul Centrului de cercetare a imaginarului „Phantasma”, mai rar practicate în critica literară românească, atât din România, cât și din Republica Moldova, cercetările asupra imaginarului oferă o serie de metodologii și hermeneutici cu mare putere de penetrare și sinteză: arhetipologia generală, psihologia adâncurilor, mitocritica și mitanaliza, psihocritica, imaginariile sociale, culturale și artistice etc. ”Nadejda Ivanov este o promotoare a acestor abordări inovative, pe care le aplică cu inteligență și finețe operei complexe și stranii a lui Vladimir Beșleagă”, a subliniat în postfața cărții Corin Braga.

Nadejda Ivanov este doctor în filologie, cercetător științific la Institutul de Filologie din Chișinău, membru al Centrului de cercetare a imaginarului „Phantasma” de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. În 2016 a susținut teza de doctor în filologie ”Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade”, sub îndrumarea profesorului, doctor habilitat Andrei Țurcanu. În 2019, împreună cu alți tineri cercetători de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a editat culegerea de articole ”Literatura din perspectiva arhetipologiei”, autori Nadejda și Constantin Ivanov, Olesea Gîrlea și Sergiu Cogut. A publicat articole științifice în reviste științifice naționale și internaționale.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!