ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Autorității Naționale de Integritate

18:48 | 30.12.2021 Categorie: Comunicate

Avere nejustificată de peste jumătate de milion de lei depistată la un funcționar de la Serviciul Fiscal de Stat

Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/. Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență substanțială, în mărime de peste 500 mii lei, între avere dobândită și veniturile obținute de către un funcționar public în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și soția acestuia, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

Analizând materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că explicațiile subiectului controlului nu sunt întemeiate, deoarece afirmațiile acestuia nu se bazează pe probe concludente și veridice. 

Prin urmare, în urma examinării în ansamblu a evoluției modificărilor patrimoniale care reprezintă echivalentul bănesc al averii dobândite – apartament, teren agricol, mijloace de transport şi a cheltuielilor suportate, comparativ cu veniturile obţinute în aceeași perioadă de către persoana supusă controlului împreună cu soția, până în noiembrie 2016, s-a stabilit o diferență substanțială în valoare de - 500 049,31 lei. 

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. De asemenea funcționarul public se decade din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani din momentul când averea va fi constatată ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

Persoana supusă controlului va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, acesta fiind obligată să depună declarații de avere și interese personale rectificate.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!