ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Biroului politici de reintegrare

09:56 | 04.01.2022 Categorie: Comunicate

22 463 de permise de conducere de model național au fost obținute de către locuitorii din regiunea transnistreană în ultimii 4 ani 

Chişinău, 4 ian. /MOLDPRES/. În corespundere cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, în perioada anilor 2017-2021, a sporit dinamica obținerii permiselor de conducere de model de național în baza mecanismului de preschimbare (simplificat din mai 2020, fără susținerea examenelor adiționale), oferit persoanelor cu domiciliu în regiunea transnistreană, posesoare de înscrise confirmative regionale și de acte de identitate aprobate prin Legea nr. 273/1994, iar această cifră pentru perioada de referință constituie 22 463 de permise moldovenești.

Doar în perioada 02 ianuarie-18 decembrie 2021 au fost confirmate în sistemul național 6 863 de permise (circa 30,55 % din totalul pe 4 ani), dintre care 4 328 au fost eliberate în intervalul lunilor septembrie-decembrie 2021 (circa 63,06 %).

La fel, s-a observat o înviorare substanțială în a 2-a jumătate a anului 2021 a procesului de documentare cu plăci de model neutru a autovehiculelor necomerciale din regiunea transnistreană la punctele de înmatriculare din stânga Nistrului, conform mecanismului agreat prin Decizia protocolară din 24 aprilie 2018, prevederilor Legii nr.170/2018 și ale Hotărârii Guvernului nr.847/2018. 

Astfel, în perioada 01.09.2018-31.12.2021, la subdiviziunile menționate supra au fost înmatriculate cu numere neutre 8986 de autovehicule (Tiraspol – 6191, Râbnița – 2795), dintre care doar pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 4780 unități de transport (Tiraspol – 3048, Râbnița – 1732, circa 53,19 % din total), și la rândul său doar în perioada septembrie-decembrie 2021 au fost documentate cu plăci de model neutru 3 177 de automobile (circa 66,44 % din totalul pe 2021).

Această tendință ascendentă a avut loc concomitent cu solicitarea mai multor plăci de model național de către conducătorii auto din regiune și poate fi explicată și prin faptul că începând cu data de 01 septembrie 2021 participarea în traficul rutier internațional a fost asigurată doar pentru autovehiculele cu plăci neutre și ale Republicii Moldova, așa după cum a fost adus la cunoștința persoanelor vizate prin multiple campanii informaționale desfășurate, inclusiv pe parcursul anului 2021.

Este binecunoscut totodată faptul că din data de 29 decembrie 2021, sub pretexte politice (https://gov.md/ro/content/comentariu-legatura-cu-declaratia-tiraspolului-privind-intentia-de-sista-temporar),   Tiraspolul a diminuat considerabil potențialul de documentare în cadrul punctelor de înmatriculare din stânga Nistrului, și respectiv, au fost puși în dificultate cetățenii cu domiciliu în regiune. 

 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!