ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Biroului politici de reintegrare

14:40 | 12.01.2022 Categorie: Comunicate

Cazul lui Adrian Glijin a fost readus în vizorul actorilor formatului de negocieri ”5+2” și al partenerilor internaționali 

Chişinău, 12 ian. /MOLDPRES/. În continuarea celor relatate în comunicatul din data de 05 noiembrie 2021: https://gov.md/ro/content/concretizari-cu-privire-la-eforturile-depuse-de-catre-biroul-politici-de-reintegrare-pe, precizăm că Biroul menține într-un vizor permanent cazul cetățeanului Republicii Moldova, Adrian Glijin, care peste 15 luni se află în detenție ilegală în stânga Nistrului. 

Astfel, adițional la măsurile anterior întreprinse, o nouă sesizare a fost remisă prin canalul de comunicare stabilit către oficiul reprezentantului politic de la Tiraspol și participanții în formatul de negocieri ,,5+2”, fiind reamintit că în pofida multiplelor solicitări ale Chișinăului nu se urmăresc evoluții privind oferirea informațiilor detaliate pe acest caz și eliberarea necondiționată a cetățeanului Republicii Moldova, nu este asigurat accesul apărătorilor drepturilor omului și a celor contractați de rudele apropiate și deși în luna decembrie 2021 a fost organizată o scurtă întrevedere asistată la locul detenției dintre mamă și Glijin A., starea lui de sănătate și motivele aflării în privațiunea arbitrară de libertate așa și nu au fost elucidate, iar contactele ulterioare au fost iarăși restricționate, inclusiv cu rudele apropiate. 

S-a remarcat că cet. Glijin A. se confruntă cu probleme de sănătate care se agravează în condiții inumane de detenție și s-a reiterat necesitatea asigurării posibilității examinării acestuia de către un cadru medical independent, care să ofere și asistența calificată de resort. 

S-a atras atenția asupra faptului că în legătură cu lezarea abuzivă a drepturilor și libertăților inalienabile ale lui Glijin A., la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este examinată cauza individuală a acestuia, și respectiv, se impune luarea măsurilor urgente pentru restabilirea în drepturile încălcate și atingerea unor rezultate pozitive în lumina respectării prevederilor Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04 noiembrie 1950 și a standardelor universale în sfera drepturilor omului. 

În altă ordine de idei, s-a accentuat că dl Glijin A. este cetățean al Republicii Moldova și în legătura cu aceasta s-a intervenit cu cererea preluării lui de către reprezentanții organelor de drept competente de pe malul drept al Nistrului în vederea investigării și adoptării măsurilor de resort pe marginea pretinsei cauze intentate în regiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

În mesajele Chișinăului s-a evidențiat indispensabilitatea protejării și restabilirii drepturilor fundamentale ale lui Glijin A., asigurării tuturor formelor de asistență necesară, inclusiv medicale și juridice, oferirii accesului neîngrădit al rudelor și al reprezentanților împuterniciți de acestea, și desigur eliberarea imediată din detenție, cu încetarea măsurilor de persecuție. 

A fost relansat apelul către reprezentanții mediatorilor și observatorilor internaționali în cadrul formatului de negocieri ,,5+2” de a avea o contribuție activă pe acest caz, prin luarea măsurilor prompte și cu utilizarea activă a potențialului disponibil pentru a fi marcate progrese palpabile și a fi garantate drepturile și libertățile fundamentale, în conformitate cu exigențele dreptului internațional. 

Nu în ultimul rând a fost reînnoită invitația Chișinăului de a convoca în timpul apropiat o nouă reuniune a experților din domeniul drepturilor omului de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a discuta potențiale acțiuni ce pot fi întreprinse în vederea asigurării respectării drepturilor omului în regiune și soluționării cazurilor individuale, inclusiv pe cel al cet. Glijin A. 

La fel, precizăm că recent, printr-o adresare separată, s-a solicitat implicarea și intervenția partenerilor externi relevanți în vederea conjugării eforturilor în comun cu autoritățile naționale și cu instituțiile mediului asociativ promotoare ale drepturilor omului, direcționate spre asigurarea respectării drepturilor fundamentale în corespundere cu standardele dreptului internațional, în particular cu mesajul de a fi asigurat accesul neîngrădit către A. Glijin a unui medic calificat și independent întru aprecierea obiectivă a stării de sănătate și oferirea asistenței necesare, și desigur, obținerea eliberării necondiționate a acestuia din detenția ilegală.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!