ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Serviciului Vamal

11:50 | 28.04.2022 Categorie: Comunicate

Serviciul Vamal a aprobat un mecanism de control cu privire la coordonarea și raportarea cazurilor de trecere facilitară a frontierei de stat

Chişinău, 28 apr. /MOLDPRES/. Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că, toți cetățenii sunt egali în momentul traversării prin posturile vamale de frontieră și sunt supuși controlului conform rândului. În aceeași ordine de idei, legislația în vigoare reglementează trecerea prioritară pentru anumite categorii de persoane și anume:  minorii până la 3 ani şi persoanele care îi însoțesc, persoanele traumatizate sau bolnave care necesită asistență medicală urgentă, persoanele care le însoțesc, inclusiv lucrătorii medicali, posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentale, grupele organizate de copii şi turiști, dacă instituțiile care asigură controlul în frontieră sunt informate cu 24 de ore înainte de sosirea acestora, pietonii, cu excepția celor de la punctele de trecere portuare şi aeroportuare, dacă în tratatele internaționale nu este prevăzut altfel, persoanele care trec frontiera de stat cu autobuze de rută internațională, automobilele de asistență medicală urgentă, automobilele care transportă animale sau persoanele care trec frontiera de stat cu bicicleta, persoanele care transportă mărfuri perisabile şi alte bunuri care necesită transportare în regim de urgență,  agenții economici autorizați, persoanele care participă la operațiuni de salvare sau căutare și alte persoane, în cazurile stabilite de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

În scopul respectării procedurii legale și în vederea monitorizării respectării de către funcționarii din cadrul posturilor vamale de frontieră a principiului de echitate și egalitate în privința persoanelor care traversează frontiera de stat, nemijlocit prin acordarea priorității doar categoriilor care se încadrează în grupul exceptat, Serviciul Vamal a emis o dispoziție, prin care a stabilit procedura clară de monitorizare și control. 

Astfel, în cazul efectuării controlului la trecerea frontierei de stat fără rând a categoriilor de persoane fizice care se încadrează în excepțiile expuse supra, funcționarii vamali care activează la pistele de intrare/ieșire a posturilor vamale de frontieră vor coordona trecerea facilitară (fără rând), cu responsabilii de tură din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal şi Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Totodată, responsabilii de tură din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal vor prezenta informația privind cazurile efectuării controlului fără rând șefilor posturilor vamale de frontieră, care vor raporta subdiviziunilor responsabile de monitorizare și control, iar ulterior, Secția monitorizare video va analiza datele prezentate și cazurile de facto a trecerii facilitare (fără rând), prin contrapunerii datelor obținute cu înregistrările sistemelor de supraveghere video ale vămii.     

Conchidem, că cadrul legal în vigoare stabilește clar procedura de traversare a frontierei de stat și nemijlocit acele categorii care pot beneficia de trecere prioritară, din acest considerent facem apel către înțelegere și corectitudine!

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!