ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:02 | 29.04.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 29 apr. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare din 26 aprilie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare:

I. Autorizare

* Aprobarea dlui Vladimir Dolghi în calitate de persoană cu funcție de răspundere – actuar al SAR „MOLDCARGO” SA;

* Suspendarea, până la 16.09.2022, a activității AB „LIDER LEASING” SRL, conform deciziei asociatului unic din 16.03.2022;

* Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „VELTIM” prin transformare în societate cu răspundere limitată;

* Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.

II. Supraveghere

* Prescrierea și atenționarea BAR „OMNIS” SRL cu referire la prezentarea documentelor și informațiilor aferente aprobării persoanei cu funcție de răspundere (administrator), precum și în vederea reperfectări licenței intermediarului, urmare a modificării adresei juridice;

* Instituirea administrării speciale la CA „GARANȚIE” SA, urmare a neconformării prescripțiilor repetate emise de autoritatea de supraveghere privind înlăturarea acelorași încălcări – remedierea și lichidarea deficitului de active pentru acoperirea fondului asiguraților pe parcursul mai multor perioade de raportare.

La finele anului 2021, CA „GARANȚIE” SA a raportat un portofoliu de 5 338 polițe de asigurare în vigoare, dintre care 4 420 (82,80%) aferente asigurărilor de răspundere civilă auto, 442 de polițe (8,28%) - asigurărilor de sănătate, 165 de polițe (3,09%) asigurărilor de vehicule terestre (CASCO), care dețin o pondere de 94,17%.

CNPF precizează că toate polițele emise de „GARANȚIE” SA sunt și rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea poate să emită în continuare polițe de asigurare.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!