ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

11:34 | 12.05.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 12 mai. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare din 11 mai 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare:

I. Reglementare

* Aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabilește condițiile  de autorizare a constituirii unui fond de pensii facultative, inclusiv cerințele față de forma și conținutul, precum și modul de întocmire și modificare a actelor conexe constituirii unui fond de pensii facultative, începând cu clarificarea și specificarea expresă a documentației necesare a fi prezentată la CNPF pentru eliberarea avizului de constituire a fondului de pensii și finalizând cu forma cererilor și forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

II. Autorizare

* Retragerea licenței AEÎ „BOLDUREȘTI” pentru desfășurarea activității  asociațiilor de economii și împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

* Aprobarea dnei Elena Rodnițchii în calitate de persoană cu funcție de răspundere – contabil-șef al BAR „PRIMGROUP-ASIG” SRL;

* Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL a licenței pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, pe termen nelimitat. De asemenea, a fost aprobată candidatura  dnei Victoria Lisnevschi în calitate de persoană cu funcție de răspundere - administrator al BAR „EUASIG” SRL și exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-șef al BAR ,,EUASIG” SRL către ÎI ,,BANAGA RODICA”.

II. Supraveghere

* Prescrierea SA „TOPAZ” să conformeze prevederile statutului cu legislația în vigoare, în termen de până la data de 31.07.2022, cu prezentarea acestuia CNPF și societății de registru „Registrator-Centru” SA, după înregistrarea modificărilor conform actelor normative;

* Prescrierea SA „UNIVERSCOM” să prezinte autorității de supraveghere, în termen de 5 zile lucrătoare, în volum complet informația/materialele solicitate, în contextul examinării unor petiții adresate autorității de către acționarul societății.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!