ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

ANRE a ajustat tarifele și prețurile pentru energia electrică

15:36 | 08.06.2022 Categorie: Economie

Chişinău, 8 iun. /MOLDPRES/. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică de astăzi, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică, transmite MOLDPRES.

Decizia vine să realizeze prevederile Dispoziției nr. 22 din 23.05.2022 aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și să ajusteze prețurile în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal, conform ANRE.

Urmare a analizei calculelor prețurilor prezentate de titularii de licențe, ANRE a constatat existența unor factori obiectivi care conduc la necesitatea revizuirii costurilor din componența prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022, printre care cei mai importanți sunt: majorarea prețului mediu ponderat de procurare a energiei electrice de la furnizorii externi și CTE Moldovenească, achiziționată prin S.A. „Energocom”, de la 98 bani/kWh până la 1,21-1,24 lei/kWh; creșterea cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2022 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici, de la 6,9 % până la 21,9 %; modificarea valorii medii anuale a cursului de schimb valutar pentru anul 2022, cu aplicarea valorii de 18,36 lei/dolar, care reprezintă valoarea medie efectivă înregistrată în perioada de la începutul anului curent; creșterea deficitului tarifar înregistrat în perioada ianuarie-mai 2022, mărimea căruia în cazul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. a constituit 684,0 mil. lei, iar deficitul tarifar înregistrat de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 169,9 mil. lei.

Astfel, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali: 200 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport; - 214 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele de transport; 216 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV); 230 bani/kWh - de tensiune medie (6–10 kV), cu 44 bani/kWh sau 23,5 % mai mult decât prețurile anterioare; 264 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV), cu 47 bani/kWh sau 21,6 % mai mult decât prețurile anterioare.

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost determinate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume: 190 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport; 205 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele de transport; 223 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 33 bani/kWh sau 17,5 % mai mult decât prețurile anterioare; 286 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV), cu 35 bani/kWh sau 14,0 % mai mult decât prețurile anterioare.

În același timp, pentru asigurarea alimentării în mod fiabil și la costuri minime a consumatorilor cu energie electrică, ANRE a ajustat tarifele pentru serviciile de distribuție a energiei electrice prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”, diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție.

Noile tarife și prețuri reglementate vor fi aplicate din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!