ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

09:05 | 15.06.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 15 iun. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței extraordinare din 13 iunie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare:

I. Autorizare

- Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în statutul ÎMCA „GRAWE CARAT Asigurări” SA, aprobate la adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor din 29.04.2022;

- Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni Pentru Protecția Cerealelor „PROTECȚIA”, în număr de 620 acțiuni ordinare nominative;

- Aprobarea dlui Stanislav Nuța în calitate de persoană cu funcție de răspundere – administrator al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-șef al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL către „ACCFIN SOLUTIONS” SRL;

- Aprobarea dnei Elena Pepelea în calitate de persoană cu funcție de răspundere - contabil-șef al CA „ASTERRA GRUP” SA;

- Aprobarea în calitate de entitate de audit a companiei ,,MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA;

- Includerea entității de audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL în lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul unui asigurător (reasigurător).

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!