ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

11:40 | 27.07.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 27 iul. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 22 iulie 2022 și a ședinței din 26 iulie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

* Reperfectarea licenței AEÎ „MICROÎMPRUMUT” SRL pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, cu includerea  următoarelor sucursale:

- sucursala ,,Costin”, adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. N. Costin 52;

- sucursala ,,Alba Iulia”, adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 77/2, P105;

- sucursala ,,Budești”, adresa: MD-4814, mun. Chișinău, s. Budești, str. Chișinăului 1/J.

* Reperfectarea licenței AEÎ „SOROCA” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, cu modificarea adresei juridice în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 45 și extinderea teritorială asupra unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raioanele Florești, Drochia și Dondușeni.

* Aprobarea companiei de audit „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” pentru efectuarea expertizei auditorului, însoțită de opinia acestuia, care urmează să confirme faptul că, la momentul depunerii documentelor de „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA pentru reperfectarea licenței cu includerea activității de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, asiguratorul dispune de suficiente mijloace bănești proprii potrivit cadrului normativ în vigoare.

* Aprobarea companiei de audit ,,MOORE STEPHENS KSC” SRL în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune 2022 în cadrul „MOLDASIG” SA.

* Aprobarea candidaturilor propuse în funcția de membri ai Consiliului Societății al „MOLDASIG” SA.

* Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a OCN „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” SRL.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „DETA” și majorarea capitalului social cu 400 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 200 lei la 600 lei din contul capitalului propriu și al mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după restructurarea emisiunii, va constitui  600 000 lei, divizat în 1 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 600 lei.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA „PAMELA” - în sumă de 352 000 lei, în număr de 35 200 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei, din contul mijloacelor bănești.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- „GARA NORD”, în număr de 2 000 acțiuni ordinare nominative;

- „VELTIM”, în număr de 2 000 acțiuni ordinare nominative;

- „ANGELICA R PRIM”, în număr de 12 953 acțiuni ordinare nominative;

- „LA GEVA”, în număr de 20 000 acțiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

* Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ,,VIACONTO MINICREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziei asociatului unic al organizației. Pe perioada suspendării activității, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor și/sau a leasingului financiar.

* Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către SA „ACORD GRUP” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului, corectitudinii formării și menținerii rezervelor tehnice de asigurare, precum și a cerințelor față de programul de reasigurare și a regulilor de contractare a reasigurărilor la situația din 31.03.2022. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!