ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

13:08 | 08.11.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 8 noiembrie 2022 

Chişinău, 8 nov. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 8 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia: 

I.  Reglementare

Proiectul Hotărârii privind modificarea și abrogarea unor acte normative, elaborat în scopul conformării la cadrul normativ în domeniul auditului. Hotărârea operează amendamente la Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (H CNPF nr. 19/3/2019) în vederea clarificării unor aspecte referitoare la procedurile de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din lista entităților eligibile, definitivarea criteriilor de eligibilitate a entității de audit pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, fiind introdus, totodată,  auditul obligatoriu în scop de supraveghere a situațiilor financiare specializate și consolidate. De asemenea, a suferit modificări Anexa nr. 3 la Hotărârea CNPF nr. 13/3/2008 în vederea uniformizării noțiunilor utilizate în Regulamentul cu privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări cu noțiunile utilizate în legea specială privind auditul situațiilor financiare. Proiectul a fost supus consultărilor publice în conformitate cu Legea nr. 100/2017. 

II.   Autorizare

*   Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale SAR „MOLDCARGO” SA privind majorarea capitalului social de la 42.000.000 lei până la 52.200.000 lei, prin emisie suplimentară de acțiuni ordinare nominative în valoare de 10.200.000 lei.

*    Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

-    „ZODIER”, în număr de 2613 acțiuni ordinare nominative;

-    „AUTOSFERA”, în număr de 20 000 acțiuni ordinare nominative. 

III.   Supraveghere

Inițierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ „VIIȘOARA-DOMNEASCĂ” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii şi împrumut pentru perioada de activitate 01.11.2019-31.10.2022

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!