ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

14:04 | 12.11.2022 Categorie: Comunicate

Regulatorul pieței financiare nebancare din Republica Moldova - la 24 de ani

Chişinău, 12 nov. /MOLDPRES/. Unul din cele mai importante și complexe segmente ale sistemului financiar național este piața financiară nebancară.

Prima piatră de temelie a acestei piețe a fost pusă în 1992 prin înființarea Comisiei republicane pentru piața hârtiilor de valoare, care avea ca scop crearea pieței de capital. În următoarea perioadă, instituția a trecut printr-o serie de transformări organizaționale, iar la 12 noiembrie 1998 a fost adoptată Legea privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, astăzi - Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, care autorizează și reglementează activitatea participanților pe piața financiară nebancară, precum și supraveghează respectarea legislației de către aceștia.

Odată cu crearea CNPF, a început o etapă marcantă în edificarea pieței financiare nebancare, care a necesitat abordări noi și planuri ambițioase în vederea dezvoltării tuturor segmentelor acesteia, inclusiv promovarea procesului de transformări și implementarea standardelor acceptate pe plan internațional.

Pe parcursul anilor au apărut, inevitabil, si diverse situații nedorite cu provocările adiționale, în cele mai multe cazuri generate de problemele cu care s-a confruntat sectorul financiar nebancar, dar în pofida acestui lucru, prin  normele prudențiale și eforturile consolidate ale tuturor participanților, CNPF a reușit să facă față problemelor, diminuând  impactul și riscurile aferente, astfel încât consumatorii să nu aibă de suferit.

24 de ani înseamnă aproape un sfert de veac, perioadă în care CNPF a cunoscut o evoluție continuă în atingerea obiectivului de consolidare a pieței financiare nebancare. De-a lungul anilor, Comisia Națională și-a fortificat echipa și astăzi dispune de buni specialiști, care cu dedicație și profesionalism înregistrează noi performanțe în domeniu și asigură protejarea tuturor consumatorilor de servicii nebancare, creșterea încrederii investitorilor, fiind conștienți că doar astfel piața autohtonă poate deveni un autentic factor de progres pentru întreaga economie.

CNPF depune eforturi să adapteze cadrul normativ național în domeniu la bunele practici și standarde internaționale, fapt care permite pieței financiare nebancare să devină una comparabilă cu alte piețe europene, iar infrastructura și activitatea participanților - să corespundă criteriilor și rigorilor relevante.

De-a lungul activității, CNPF a aprofundat interacțiunea cu partenerii externi de dezvoltare și a beneficiat de asistența consultativă oferită de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, USAID, Banca pentru Reconstrucții și Dezvoltare și alte instituții internaționale.

Misiunea CNPF rămâne actuală și astăzi: promovarea politicii unice pe piața financiară nebancară, asigurând stabilitatea, competitivitatea și buna funcționare a sectoarelor reglementate și supravegheate de autoritate, sporirea încrederii în această piață, în investițiile și instrumentele financiare, asigurarea protecției consumatorilor, investitorilor, operatorilor, diversificarea serviciilor și instrumentelor financiare.

”Întreaga echipă a CNPF este conștientă de schimbările de anvergură instituționale ce urmează să aibă loc în 2023, promovarea reformelor pe piața financiară nebancară fiind în continuare prioritare, iar eforturile echipei sunt și vor fi orientate în continuare spre asigurarea supremației legii, stabilității financiare, creșterii transparenței, promovării educației financiare, conștientizând că o piață financiară dezvoltată și matură se bazează pe consumatori și participanți educați și informați.”, a remarcat președintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, cu ocazia aniversării.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!