ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

08:40 | 23.11.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 23 nov. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 22 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

* Aprobarea dlui Igor Dolghi în funcția de director general adjunct al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, (cu exercitarea interimatului funcției de director general, după caz).

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:

- valorile mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „GENERAL TOP COMPANY”, în sumă de 9 481 406 lei, în număr de 9 481 406 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu;

- rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „SUCEAVA”, în sumă de 230 000 lei, în număr de 230 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 leu, din contul mijloacelor bănești.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- „COMBINATUL AUTO NR. 5”, în număr de 112 108 acțiuni ordinare nominative;

- „MOLDTEHMED”, în număr de 106740 acțiuni ordinare nominative.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!