ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

10:14 | 23.11.2022 Categorie: Comunicate

În atenția  beneficiarilor de lucrări din agricultură!

Chişinău, 23 nov. /MOLDPRES/. În conformitate cu prevederile punctului 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, modificat prin Legea nr. 160/2022 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare de la data de 15.07.2022, beneficiarii de lucrări din agricultură în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat au obligația calculării, declarării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale – pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.8.

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat se efectuează cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), care se prezintă lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Respectiv, pentru luna octombrie curent se prezintă până la data de 25 noiembrie 2022.

Beneficiarii de lucrări achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121100 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori”.

De asemenea, prin Legea nr. 160/2022 a fost modificat articolul 9 alineatul (2) al Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Astfel, remunerația zilnică a zilierului nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore, care prin Hotărârea Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3500 lei lunar.

În contextul expus, beneficiarii de lucrări nu vor calcula, declara şi achita contribuţii de asigurări sociale pentru persoanele care au statut de pensionar, persoană cu dizabilităţi, precum şi pentru persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

Totodată, remunerația zilnică pentru o persoană care exercită activitate în calitate de zilier nu poate fi mai mică de 165,68 lei – aceasta este suma minimă calculată reieșind din prevederile prenotate  (20.71 lei) x 8 ore).

În rezultatul analizei indicatorilor din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), prezentate de beneficiarii de lucrări din agricultură pentru lunile iulie – septembrie curent s-au constată cazuri că au fost calculate şi declarate contribuţii de asigurări sociale de stat pentru persoanele care au calitatea de pensionar, persoană cu  dizabilităţi şi pentru persoanele care se regăsesc în categoria de plătitori prevăzuţi la pct. 1.1-1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999. La fel s-a constatat cazuri, unde remuneraţia zilnică declarată pentru o persoană este mai mică decât suma minimă prevăzută de actele normative.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă beneficiarilor de lucrări să se conformeze prevederilor legislaţiei şi atenţionează asupra faptului, că calcularea și declararea neconformă a contribuțiilor de asigurări sociale pentru zilierii, care exercită activități necalificate cu caracter ocazional, duce la neincluderea acestora la stabilirea pensiilor și altor prestații de asigurări sociale.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!