ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor

19:59 | 11.01.2023 Categorie: Comunicate

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2023-2025”, aprobat de Guvern 

Chişinău, 11 ian. /MOLDPRES/. Documentul, aprobat în cadrul ședinței de astăzi a Executivului, este o continuare a „Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2022-2024”, fiind revizuit pentru perioada 2023-2025, în concordanță cu prognoza evoluției datoriei de stat și indicatorii macroeconomici care au stat la baza elaborării bugetului de stat pentru anul 2023. 

Programul stabilește obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat, obiectivele specifice, evaluează riscurile asociate gestionării datoriei de stat, precum și acțiunile care vor fi întreprinse de către autorități pentru a asigura finanțarea și îmbunătățirea structurii portofoliului datoriei de stat. 

Printre acțiunile, prevăzute în Program, se numără menținerea și dezvoltarea pieței interne a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc și realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat. 

Ținând cont de estimările soldului bugetului de stat precum și de spațiul fiscal existent, pentru perioada 2023-2025, necesitățile de finanțare pe termen mediu ale Guvernului vor fi acoperite, în cea mai mare parte, prin finanțarea netă din surse externe, aceasta constituind unul din principalii factori care contribuie la majorarea soldului datoriei de stat.  

Pe piața internă, Ministerul Finanțelor va continua să mențină o politică de emisiune predictibilă și flexibilă adaptată la cerințele mediului investițional, urmărind asigurarea predictibilității și transparenței ofertei de VMS pentru a putea reacționa prompt la eventualele modificări în tendințele pieței și comportamentul investitorilor.  

În vederea limitării expunerii portofoliului datoriei de stat față de riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de refinanțare, Programul stabilește intervale țintă indicative pentru principalii parametri de risc și de sustenabilitate, care asigură un grad înalt de flexibilitate în administrarea datoriei de stat pentru a răspunde la modificarea condițiilor de pe piețele financiare, reprezentând compoziția dorită a portofoliului datoriei de stat.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!