ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

08:44 | 18.01.2023 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 18 ian. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 17 ianuarie 2023, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

* Aprobarea, cu titlu de recomandare, a Regulamentului-model privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebancară, care derivă din necesitatea de a alinia cadrul intern de activitate a organizațiilor de creditare nebancară (OCN) la bunele practici relevante domeniului, în special în baza recomandărilor formulate de către experții Băncii Naționale a României în cadrul proiectului TWINNING „Consolidarea supravegherii, guvernării corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”. În particular, Regulamentul include un șir de recomandări pentru OCN-uri ce se referă la elaborarea unui set minim de criterii privind: cadrul organizatoric (guvernanță internă, conduită în afaceri, părți afiliate, conflicte de interese) al OCN-urilor; sistemul de control intern; auditul intern; identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor la care sunt expuse OCN-urile.

II. Autorizare

* Înregistrarea AA „SMART INSURANCE” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance. În aceeași ședință, a fost aprobată candidatura dnei Olesea Oleinic în funcția de administrator al acestei entități. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-șef al AA „SMART INSURANCE” SRL către entitatea specializată în ținerea contabilității „ARTEX CONSULT” SRL.

* Eliberarea avizelor, cu titlu de coordonare, pentru înregistrarea pe piața reglementată a tranzacției speciale de vânzare-cumpărare a 56 970 valori mobiliare emise de BC „Banca de Finanțe și Comerț” SA la prețul de 200,0 lei per acțiune.

* Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și cotelor-părți deținute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare:

- a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Companiei de Brokeraj „DAAC INVEST” SA, în sumă de 467 000 lei, în număr de 467 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1000 lei, din contul capitalului propriu;

- a reducerii capitalului social al ÎNTREPRINDERII MIXTE „MOLDCELL” SA, cu 190 001 000 lei prin micșorarea valorii nominale a acțiunilor emise de la 2 lei la 1 leu. Capitalul social al societății după reducere va constitui 190 001 000 lei, fiind divizat în 190 001 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu.

* Autorizarea reorganizării „EVALESTIM” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- „PISCINIS”, în număr de 26 162 acțiuni ordinare nominative;

- „OLDEX”, în număr de 1500 acțiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

* Prescrierea repetată și avertizarea administratorului OCN „TRUST CAPITAL” SRL să înlăture, în termen de 15 zile lucrătoare, încălcările constatate prin Hotărârea nr. 39/1 din 04.08.2022.

* Inițierea controlului tematic privind verificarea respectării de către OCN „SUPER CREDIT” SRL a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) și e1) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, modul de  evaluare a bonității consumatorului creditului/leasingului financiar prevăzute la  art. 5 alin. (31), alin. (32), alin. (33) și alin. (34) din aceeași lege, în conformitate cu cerințele de creditare responsabilă aprobate prin Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară (Hotărârea CNPF nr. 20/5/2022), precum și a cerințelor privind clasificarea activelor și calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în scop de supraveghere.

* Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către Societatea de registru ,,Depozitarul Central” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieței de capital, pentru perioada de activitate 15.10.2019 – 15.10.2022. Autoritatea de supraveghere a prescris societății respective să se conformeze prevederilor cadrului normativ în vigoare și să remedieze încălcările constatate în actul de control.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!