ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

15:44 | 07.03.2023 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 7 mar. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 7 martie 2023, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

Autorizare

* Aprobarea candidaturii dlui Victor Coadă pentru exercitarea funcției de director general al „MOLDASIG” SA pe un termen de 6 luni.

* Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „HORJA”, în rezultatul  lichidării.

* Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în Statutul AEÎ „AGROCREDIT”, aprobate de adunarea generală a membrilor din 12.02.2023.

* Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ,,Avicola Farm Meat’’ SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 43 866 acțiuni ordinare nominative emise de „Avicola Gallinula’’ SA, la prețul de 33,00 lei per acțiune, cu durata de 28 zile din data anunțării.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „GENERAL TOP COMPANY ” în sumă de 6 698 287 lei, în număr de 6 698 287 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 leu, din contul aporturilor nebănești.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- „GARITUDOR”, în număr de 35 602 acțiuni ordinare nominative;

- „EVALESTIM”, în număr de 26 900 acțiuni ordinare nominative.

· Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- „ALFA-VIS”, în număr de 200 acțiuni ordinare nominative;

-  „ANDRADA”, în număr de 35 531 acțiuni ordinare nominative. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!